Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Белица и форматите, в които е достъпна

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image