Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Община Белица е разположена живописно в североизточната част на Разложката котловина, по долината на река Места, между южните склонове на източна Рила и северните склонове на Велийшко - Виденишкия дял на западните Родопи.
Град Белица се намира в Югозападна България, на своеобразен кръстопът между три планини Рила, Пирин и Родопите. Районът заема част от територията на Национален парк „Рила”.

Историческата музейната сбирка е основана през 1968 год. от местния историк, краевед и читалищен деец Стоил Йосифов Кошов. В началото сбирката се е помещавала в една от залите на читалището. И до днес сбирката е част от дейността на читалище „ Г. Тодоров 1885“ гр. Белица
През 1983 г. във връзка с разрастването на експонатите за нуждите на музейната сбирка е построена специална сграда- (модерно съоръжение), в която музея се помещава и до днес. Това е единствения музей по горното течение на река Места.

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image