8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Състав на общински съвет - Белица

Общински съвет - Белица мандат 2019-2023г.

Председател: АХМЕД МУСА АХМЕД
Зам. председател: ХАСАН ИБРАХИМОВ ЮРУКОВ

 

С П И С Ъ К

НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -БЕЛИЦА

 

КОМИСИЯ ПО „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИКОНОМИКА, НОРМАТИВНА УРЕДБА, ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христо Янев Дунгьов;

СЕКРЕТАР: Рабие Махмуд Ахмед;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Хасан Ибрахимов Юруков;
 2. Муса Мехмед Барабун;
 3. Мустафа Али Калъчов;

КОМИСИЯ ПО „ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО РАЗВИТИЕ, ТРАНСПОРТ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Али Муса Орцев;

СЕКРЕТАР: инж. Иван Стоилов Богданов;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Салих Асан Шольов;
 2. Муса Ибрахим Караахмед;
 3. Георги Красимиров Дюлгеров;

КОМИСИЯ ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ, ПРОБЛЕМИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, МОЛБИ, ЖАЛБИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Емил Малинов Вакльов;

СЕКРЕТАР: Али Мустафа Бильов;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Яшар Муса Джембазки;
 2. Салих Асан Шольов;
 3. Яхя Мустафа Сантур;

КОМИСИЯ ПО „НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕВРОПРОЕКТИ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Акия Мусов Мусов;

СЕКРЕТАР: Яшар Муса Джембазки;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Хасан Ибрахимов Юруков;
 2. Муса Ибрахим Караахмед;
 3. Салих Усаин Юсаин;

КОМИСИЯ ЗА „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО“

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Емил Малинов Вакльов;

СЕКРЕТАР: Муса Мехмед Барабун;

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Христо Янев Дунгьов;
 2. Али Муса Орцев;
 3. Акия Мусов Мусов;

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image