Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

ПРОЕКТ "КУЛТУРЕН МОСТ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ"

9653b574708b7a6469e28ee67a57dc73_L.jpg

На 17.01.2020 - откриваща пресконференция „Културен мост през вековете“, Договор за субсидия № РД-02-29-231 / 04.09.2019 г., финансиран от INTERREG-IPA CBC България - Република Северна Македония.
Приоритетна ос : Туризъм,
Конкретна цел : 2.1 Повишаване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културно наследство. Референтен № CB006.2.21.107/04.09.2019 г., Водещ партньор: Народно читалище „Георги Тодоров 1885“, Община Белица, Република България с партньор Център за развитие на Източен планов район. Общ бюджет на проекта: 406.222,44 €,
За Народно Читалище „Георги Тодоров 1885“ – 221.034,82 € ,
За Център за развитие на Източен планов район – 185.187,62 €

Линкове към пресконференцията:

http://eastregion.mk/118-mk/новости/1210-promotivna-pres-konferencija-na-proektot-kulturen-most-niz-vekovite

https://www.youtube.com/channel/UCVb91C600M80_hIHlRdLyEg

 


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image