Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Протоколи комисии

1.КОМИСИЯ ПО „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИКОНОМИКА, НОРМАТИВНА УРЕДБА, ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“ мандат 2023-2027г.

Протокол от заседание № 7 - на 26.06.2024 г. - Публикувано на 27.06.2024 г.

Протокол от заседание № 6 - на 29.05.2024 г. - Публикувано на 30.05.2024 г.

Протокол от заседание № 5 - на 29.04.2024 г. - Публикувано на 02.05.2024 г.

Протокол от заседание № 4 - на 27.03.2024 г. - Публикувано на 29.03.2024 г.

Протокол от заседание № 3 - на 27.02.2024 г. - Публикувано на 28.02.2024 г.

 2.КОМИСИЯ ПО „ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО РАЗВИТИЕ, ТРАНСПОРТ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,  ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ“ мандат 2023-2027г.

Протокол от заседание № 7 - на 26.06.2024 г. - Публикувано на 27.06.2024 г.

Протокол от заседание № 6 - на 29.05.2024 г. - Публикувано на 30.05.2024 г.

Протокол от заседание № 5 - на 29.04.2024 г. - Публикувано на 02.05.2024 г.

Протокол от заседание № 4 - на 27.03.2024 г. - Публикувано на 29.03.2024 г.

Протокол от заседание № 3 - на 27.02.2024 г. - Публикувано на 28.02.2024 г.

3.КОМИСИЯ ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ, ПРОБЛЕМИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, МОЛБИ, ЖАЛБИ  И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“  мандат 2023-2027г.

Протокол от заседание № 7 - на 26.06.2024 г. - Публикувано на 27.06.2024 г.

Протокол от заседание № 6 - на 29.05.2024 г. - Публикувано на 30.05.2024 г.

Протокол от заседание № 5 - на 29.04.2024 г. - Публикувано на 02.05.2024 г.

Протокол от заседание № 4 - на 27.03.2024 г. - Публикувано на 29.03.2024 г.

 Протокол от заседание № 3 - на 28.02.2024 г. - Публикувано на 28.02.2024 г.

4.КОМИСИЯ ПО „НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕВРОПРОЕКТИ“  мандат 2023-2027г.

Протокол от заседание № 6 - на 26.06.2024 г. - Публикувано на 27.06.2024 г.

Протокол от заседание № 5 - на 29.04.2024 г. - Публикувано на 02.05.2024 г.

Протокол от заседание № 4 - на 27.03.2024 г. - Публикувано на 29.03.2024 г.

 Протокол от заседание № 3 - на 28.02.2024 г. - Публикувано на 28.02.2024г.

5.КОМИСИЯ ЗА „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА“  мандат 2023-2027г.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image