Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Дневен ред за заседания на постоянните комисии и материали

1.КОМИСИЯ ПО „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИКОНОМИКА, НОРМАТИВНА УРЕДБА, ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“ мандат 2023-2027г.

Дневен ред за заседание на 29.05.2024 г. от 11:00 ч. в залата на общинска администрация - Публикувано на 23.05.2024г.

Материали към дневния ред

 Дневен ред за заседание на 29.04.2024 г. от 10:00 ч. в залата на общинска администрация - Публикувано на 24.04.2024г.

Материали към дневния ред

Дневен ред за заседание на 27.03.2024 г. от 10:00 ч. в залата на общинска администрация - Публикувано на 22.03.2024г.

Материали към дневния ред

Дневен ред за заседание на 27.02.2024 г. от 13:00 ч. в залата на общинска администрация - Публикувано на 21.02.2024г.

Материали към дневния ред част 1

Материали към дневния ред част 2 

2.КОМИСИЯ ПО „ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО РАЗВИТИЕ, ТРАНСПОРТ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,  ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ“ мандат 2023-2027г.

Дневен ред за заседание на 29.05.2024 г. от 12:00 ч. в залата на общинска администрация - Публикувано на 23.05.2024г.

Материали към дневния ред

Дневен ред за заседание на 29.04.2024 г. от 11:00 ч. в залата на общинска администрация - Публикувано на 24.04.2024г.

Материали към дневния ред

Дневен ред за заседание на 27.03.2024 г. от 11:00 ч. в залата на общинска администрация - Публикувано на 22.03.2024г.

Материали към дневния ред

 Дневен ред за заседание на 27.02.2024 г. от 11:00 ч. в залата на общинска администрация - Публикувано на 21.02.2024г.

Материали към дневния ред

3.КОМИСИЯ ПО „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ, ПРОБЛЕМИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, МОЛБИ, ЖАЛБИ  И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“  мандат 2023-2027г.

Дневен ред за заседание на 29.05.2024 г. от 13:00 ч. в залата на общинска администрация - Публикувано на 23.05.2024г.

Материали към дневния ред

Дневен ред за заседание на 29.04.2024 г. от 13:00 ч. в залата на общинска администрация - Публикувано на 24.04.2024г.

Материали към дневния ред

Дневен ред за заседание на 27.03.2024 г. от 13:00 ч. в залата на общинска администрация - Публикувано на 22.03.2024г.

Материали към дневния ред

Дневен ред за заседание на 28.02.2024 г. от 12:00 ч. в залата на общинска администрация - Публикувано на 21.02.2024г.

 Материали към дневния ред

4.КОМИСИЯ ПО „НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕВРОПРОЕКТИ“  мандат 2023-2027г.

Дневен ред за заседание на 29.04.2024 г. от 12:00 ч. в залата на общинска администрация - Публикувано на 24.04.2024г.

Материали към дневния ред

Дневен ред за заседание на 27.03.2024 г. от 12:00 ч. в залата на общинска администрация - Публикувано на 22.03.2024г.

Материали към дневния ред

Дневен ред за заседание на 28.02.2024 г. от 11:00 ч. в залата на общинска администрация - Публикувано на 21.02.2024г.

 Материали към дневния ред

5.КОМИСИЯ ЗА „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА“  мандат 2023-2027г.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image