Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Обстановката в Община Белица е спокойна, няма извънредни ситуации във връзка с обилните валежи" , коментира кметът на Община Белица Радослав Ревански. „ Под мое ръководство и с личното ми участие, заедно с кметовете на населените места от Краище и Горно Краище, денонощно следим обстановката. Там, където възникнаха проблеми съм изпратил техника за отстраняването им", коментира още кметът на община Белица Радослав Реванскиц Няма сериозни произшествия и подадени до момента сигнали за наводнения. В близост до с. Горно Краище, река Места излезе от коритото си и е повалила малкия мост, преминаващ през нея, но всичко е под контрол, информира още Радослав Ревански. Няма аварии във водопреносната мрежа на територията на общината. „Приканвам жителите на общината да са спокойни. Работата на екипите продължава докато не спрат проливните валежи“, заяви кметът.

В памет на семейството лекари от с. Краище, които дадоха живота си за хората се откри нова улица.

С курбан за здраве, днес 21.12.2020 в най-голямото село на община Белица, Краище там където с грижа към хората за опазване на живота им в годината на COVID 19, символично се откри нова улица, която ще носи името на семейството лекари, д-р Емил Вакльов , д-р Муса Вакльов и Ава Вакльова . На церемонията присъстваха синът на Емил Вакльов – Муса, съпругата му Фатиме и сестра му Деси Вакльова, както и жители на селото. „Разположена в централната част на с. Краище, улицата ще улеснява придвижването на местните жители и ще реши проблема с задръстванията и трафика, така както семейството лекари улесняваха живота на своите съграждани денонощно и го правеха от сърце.“, сподели през сълзи кметът на Община Белица Радослав Ревански.

За всички които ги познаваха те никога няма да бъдат забравени !

Жителите на ромския квартал "Русовица" на Белица от 40-50 години не бяха стъпвали върху асфалт. Днес, около 700 човека , които живеят в квартала се радват на полагането на асфалт на една от най-дългати улици" Алекси Сачков". Те посрещнаха машините емоционално превъзбудени и благославяха кмета на Белица Радослав Ревански за изпълнените обещания.

Ревански започна преди пет години първия си управленски мандат и вече шеста година променя облика на града и общината, която до тогава се намираше в плачевно инфраструктурно състояние. С новата премяна беличани се чувстват доволни и щастливи.

Скоро жителите на квартала ще се радват на съвсем нов площад, нови реновирани улици и зелени площи.

З А П О В Е Д

                                                            № РД-15-403

                                              гр. Белица, 27.11.2020 год.

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.61, ал.2 и чл.63,ал.4 и 11 от Закона за здравето, чл.73 от АПК във връзка с увеличаването на заболеваемостта с COVID-19 на територията на област Благоевград, и във връзка с Решение №673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 год. за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020 год. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 год., Решение №418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 год., Решение №482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 год., Решение №525 на Министерски съвет от 30 юли 2020 год. и Решение №609 на Министерски съвет от 28 август 2020 год., и предложение на Главния държавен инспектор във връзка със Заповед №РД-01-651 от 11.11.2020 год. и Заповед №РД-01-677/25.11.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I.Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Белица /изрично и к. к. Семково/, считано от 23:30 часа на 27.11.2020 год. до 21.12.2020 год. включително.

 1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете. В срока на мерките учебните занятия да преминат в обучение на електронна среда от разстояние.
 2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.
 3. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от физически и юридически лица.
 4. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, представящи групови услуги за деца.
 5. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски.
 6. Забранявам организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета и други).
 7. Организирането на погребения да се извършва задължително с поставени защитни маски.
 8. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 годишна възраст се провеждат без публика.
 9. Въвеждам вечерен час 20:00 часа за непълнолетни (лица ненавършили 18 годишна възраст).
 10. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.
 11. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса.
 12. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.
 13. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управители на търговски обекти да създадат организация в съответния обект, като не допускат повече от 1 /един/ човек на 3 /три/ кв. м. и/или струпване на лица около него.
 14. Забранявам всички пазари, тържища, базари и изложения /тип сергии/ на открито и закрито на територията на гр. Белица и населените места.
 15. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД-01-675 от 25.11.2020 год. на министъра на здравеопазването.
 1. Заповеди с номера №РД-15-380 от 13.11.2020 год. и №РД-15-388 от 23.11.2020 год. на кмета на общината се отменят.

 

III. Заповедта влиза в сила от 23:30 часа на 27.11.2020 год.

 1. Заповедта да се сведе до знанието на населението и директорите на училищата и собствениците и управителите на търговските обекти на територията на община Белица като се публикува на сайта на общината и разлепи на определените видни места.
 1. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на ПУ-Белица към РУ-Разлог. Кметовете и кметските наместници по населени места да оказват пълно съдействие на служителите на Полицията като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки, за гр. Белица – Лазар Лардев – Главен специалист „ОМП“ и доброволно формирование към община Белица.
 1. Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на горе-посочените лица за сведение и изпълнение и на главен инспектор Х. Арнаудов - Началник на РУ – гр. Разлог.

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА: /П/

РАДОСЛАВ РЕВАНСКИ   

           

Cъс заповед № РД-15-388/ 23.11.2020 на кмета Радослав Ревански се ВЪВЕЖДАТ временни противоепидемични мерки на територията на община Белица, считано от 00:00 часа на 24.11.2020 год. до 07.12.2020 год. включително.

 
 
1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове и др.) за учениците от пети до дванадесети клас. В срока на мерките учебните занятия да преминат в обучение на електронна среда от разстояние. Изключение е Професионална гимназия „Никола Й. Вапцаров“ гр. Белица.
2. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.
3. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.
4. Въвеждам вечерен час 20:00 часа за непълнолетни (лица ненавършили 18 годишна възраст).
5. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД-01-609 от 21.10.2020 год. на министъра на здравеопазването.
II. Заповедта да се сведе до знанието на населението и директорите на училищата на територията на община Белица като се публикува на сайта на общината и разлепи на определените видни места.
III. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на ПУ-Белица към РУ-Разлог. Кметовете и кметските наместници по населени места да оказват пълно съдействие на служителите на Полицията като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки, за гр. Белица – Лазар Лардев – Главен специалист „ОМП“ и доброволно формирование към община Белица.
IV. Препис от настоящата заповед да се връчи на горе-посочените лица за сведение и изпълнение.
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА: /П/
РАДОСЛАВ РЕВАНСКИ

"Битката с COVID -19 не е лека и трябва да се помага за лечението на хората и на лекарите в ковид отделенията", споделя кметът на Община Белица, Радослав Ревански. Той отправя своя апел към хората от всички общини в региона да се присъединят и да дадат своя принос към болницата в Разлог, защото : " Всички ние , гражданите на разложки регион, трябва да гледаме към болничното заведение , като към НАШАТА БОЛНИЦА".

"Използвам случая от името на гражданите на нашата община и от мое име да благодаря на всички лекари и на медицинския персонал, които в дълги безсънни дни и нощи, през тези дълги месеци се борят за живота на хората и правят всичко възможно да го опазят ", сподели още Ревански.

   ОБЩИНА БЕЛИЦА

       гр. Белица, обл.Благоевград, ул.Г.Андрейчин 15

                                    тел.07444 2323, email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

З А П О В Е Д

                                                            № РД-15-380

                                              гр. Белица, 13.11.2020 год.

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.61, ал.2 и чл.63,ал.4 и 11 от Закона за здравето, чл.73 от АПК във връзка с увеличаването на заболеваемостта с COVID-19 на територията на област Благоевград, и във връзка с Решение №673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 год. за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020 год. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 год., Решение №418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 год., Решение №482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 год., Решение №525 на Министерски съвет от 30 юли 2020 год. и Решение №609 на Министерски съвет от 28 август 2020 год., и предложение на Главния държавен инспектор във връзка със Заповед №РД-01-651 от 11.11.2020 год. на Министъра за здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I.Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Белица, считано от 00:00 часа на 14.11.2020 год. до второ нареждане.

 1. Преустановяват се груповите празненства на открито и на закрито (в т.ч. сватби, кръщенета и други).
 2. Забранявам, всички пазари, тържища, базари и изложения на открито и закрито на територията на гр. Белица и населените места.
 3. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите да създадат организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м., (ИЗРОЧНО и за магазините за хранителни стоки).
 4. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
 5. Ограничавам достъпа за външни лица в сградата на Общинска администрация – Белица, като за целта не се допуска повече от 1 /едно/ лице.
 6. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД-01-609 от 21.10.2020 год. на министъра на здравеопазването.
 1. Заповедта да се сведе до знанието на населението на община Белица като се публикува на сайта на общината и разлепи на определените видни места.

III. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на ПУ-Белица към РУ-Разлог. Кметовете и кметските наместници по населени места да оказват пълно съдействие на служителите на Полицията като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки, за гр. Белица – Лазар Лардев – Главен специалист „ОМП“.

 1. Препис от настоящата заповед да се връчи на горе-посочените лица за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА: /П/

РАДОСЛАВ РЕВАНСКИ   

           

ИЗГОТВИЛ:

И. Дагонов – Секретар на община Белица

Наскоро спасеното мече Теди бе пуснато във външно заграждение в ПАРК ЗА ТАНЦУВАЩИ МЕЧКИ Белица, който се управлява от ЧЕТИРИ ЛАПИ и Фондация Бриджит Бардо.

Теди е любопитен и развълнуван да опознае новата среда, но също така е предпазлив, тъй като всичко за него е ново. Той е живял в малка клетка през живота си и сега тези нови преживявания за него са вълнуващи, но също така и плашещи. Поради тази причина екипа на ЧЕТИРИ ЛАПИ ще наблюдава Теди много внимателно през следващите няколко седмици и ще осигури за него всичко необходимо, за да се успокой напълно.

Интересен факт: Теди е първата мечка в ПАРК ЗА ТАНЦУВАЩИ МЕЧКИ Белица, която наистина харесва моркови

Община Белица в партньорство с Народно читалище "Георги Тодоров1885" е в 10-те одобрени проекти по проект ГАЛОП на Норвежката асоциация за местно развитие и НСОРБ. Възможностите, които предоставя проекта, провокираха и големия интерес към конкурса, а представените концепции демонстрират задълбочения подход на общините към конкретните проблеми на местната общност и умения да бъдат търсени разнообразни възможности за тяхното преодоляване.

Името на проекта е "Планински знаци"

3.1. Цели на концепцията за местно икономическо развитие

Въвеждане на устойчиви модели, за създаване на нови работни места за намаляване на бедността и безработицата в община Белица, насочени към насърчаване и подпомагане развитието на устойчиви модели и засилване ролята на гражданското общество чрез стартиране на работилница за традиционни занаяти „Планински знаци“.

Специфични цели:

1.Разширяване диапазона на предлаганите допълнителни туристически услуги и продукти съобразно културно-историческите и природни дадености на територията на общината.

2.Развитие на човешките ресурси – трайно безработни - за подпомагане устойчивото развитие на туризма

Проектът, по който НСОРБ работи съвместно с Норвежката асоциация на местните власти цели да насочи вниманието на общините към реалистична оценка на местните дадености и да помогне разгръщането на потенциала им за социално-икономическо развитие

Защото БЕЛИЦА заслужава!

За да е валиден вашият глас, моля следвайте стъпките:

 1. Посетете платформата -   https://kmetnagodinata.bg/
 2. Маркирайте категория МАЛКА ОБЩИНА.
 3. В полето за търсене въведете Радослав Ревански или Белица.
 4. Избирайки името, отваряте всички категории, в които може да гласувате.
 5. Кликнете върху КМЕТ НА ГОДИНАТА или друга категория и гласувай с червения бутон ГЛАСУВАЙ.
 6. Системата изисква по-надолу ваш мейл и автоматично генериран код за сигурност.
 7. ВАЖНО! Не пропускайте да потвърдите вашето гласуване, чрез клик върху линка, който ще получите на посочената от вас електронна поща. В противен случай гласът ви няма да бъде отчетен.

При потвърждаване на отчетения Ви глас в електронната ви поща ще получите отговор :

Гласувахте успешно

Благодарим Ви, Вашият глас беше отчетен!

Вие гласувахте успешно в конкурса "Кмет на годината" 2020 г.

Победителите ще бъдат обявени на официалната церемония "Кмет на годината" 2020. Тя ще се състои на 30 октомври 2020 г. от 12.00 ч., в София Тех Парк. Церемонията ще бъде излъчена по БНТ1 в същия ден от 23:15 ч.

С „Първа копка“ в присъствието на кметът на Община Белица Радослав Ревански , започна изграждането на металната конструкция за асансьорната уредба и ремонт на покрива на сградата, в която са разположени центровете за социални услуги в Белица.

На 01.08.2020г. Община Белица стартира изпълнението на проект „Ремонт на покрива на сграда в община Белица, в която се предоставят три социални услуги в общността“. Проектът се реализира, съгласно сключен Договор № РД-04-10/28.07.2020г., получил финансиране от Фонд „Социална закрила“, Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социална услуга“.Общата стойност на договорените за изпълнение работи възлизат на 81 398,14 лв. с включено ДДС, като 49 896,00 лв. заплаща Фонд „Социална закрила“, а 31 502,14 лв. Община Белица.

Основната цел на проекта е подобряване на материалната база, общинска собственост, в която се предоставят социални услуги в общността.

Специфичните цели на проекта са извършване на ремонт на покрива на сградата и осигуряване на достъпна среда на хората с увреждания, чрез монтиране на асансьор.

В сградата, която е общинска собственост, са разкрити три социални услуги в общността, държавно делегирана дейност:

- Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 20 места;

- Дневен център за деца с увреждания с капацитет 25 места;

- Център за обществена подкрепа с капацитет 25 места.

Социалните услуги са разкрити през 2019 г. Община Белица извърши вътрешен ремонт на помещенията, оборудва и обзаведе трите услуги с най-необходимото със собствени средства.

Преки ползватели на социалните услуги са :

-20 деца и пълнолетни лица, ползващи дейностите за подкрепа в Центъра за социална рехабилитация и интеграция;

- 25 деца и младежи, ползващи Дневен център за деца и младежи с увреждания;

-25 деца, ползващи дейности за подкрепа в Центъра за обществена подкрепа.

Непреки ползватели на социалните услуги в центровете са:

- Семействата на децата и младежите с увреждания;

- Семействата на децата в риск;

- Близки и роднини на пълнолетните потребители на услугите;

- Персонала на трите социални услуги.

С реализацията на проектното предложение ще се подпомогне процеса на социална интеграция и личностна реализация на хората с увреждания, активиране на личностните ресурси и на мотивацията на децата и младежите и техните родители, както и спазване на Конвенцията на правата на хората с увреждания.

Проектът, подкрепя инсталирането на най-модерното безплатно WIFI  оборудване в 8000 европейски града, от които сме  част и ние. Връзката се осъществява посредством европейски портал за общ достъп, като за свързване с мрежата е необходимо да се съгласите с общите условия на страницата:

WIFI4EU

Община Белица

Свободна WIFI зона по проект WIFI4EU

Маркирайте: съгласявам се с условията за ползване

Свържи се!

 

Устройствата за безжичен интернет, осъществяващи покритие на зоните, са разположети съответно в гр. Белица – 4 точки(Общинска администрация Читалище, Стадион, Историческия музей), 2 точки в с.Краище,1т. в центъра на с. Горно Краище, 2 т. в с.Бабяк,1т. в с. Дагоново и 1 точка в КК “Семково“.

Изборът на зоните са съобразен така, че да може да предостави услугата на максимален брой граждани и гости на общината с гарантирана минимална скорост поне 30Mbms.

Община Белица бележи значителен ръст на развитие с доказаното добро управление на кмета Радослав Ревански, подкрепено с далновидност и изпълнение на политики в името на хората.

Няма да забравим изказаните от него думи в началото на първия му мандат през 2016 г. като кмет на Община Белица: "Амбицията ми като кмет е да създадем необходимите условия и да превърнем Община Белица в по-добро място за живеене, така че младите хора да останат тук и да се развиват в среда с по-добри възможности. Младите хора са бъдещето на нашата държава и аз съм убеден, че община Белица ще се представи достойно с най-добрите си страни пред България и пред света. Обичам родината си и родното си място. Мечтая да видя Белица като нормална, модерна и европейска община, хората да имат достоен живот и да са сплотени."

Днес повечето от населените места в общината блестят в собствения си чар, нагиздени и пременени до неузнаваемост с реновираните обществени сгради и идеален център. С асфалтираните и технически обезпечени 40 улици в цялата община.

Когато пристигнете, ще разберете, че това наистина не е поредното префасонирано изявление. Пример за това е село Бабяк с реновираните сграда на читалището, центъра на селото и асфалтираните улици. Инфраструктурни ремонти, реализирани и благодарение на младия и амбициозен кмет Шеми Бъсков.

Самодейци при НЧ"Георги Тодоров 1885" , участници във втори тракт(работен процес) от заснемането на промоционални видео филми за туристическа дестинация – Белица, в изпълнение на Проект „Културен мост през вековете“ , “ с реф. № CB006.2.21.107, финансиран по програма Интеррег- ИПП ТГС България - Бивша югославска република Македония 2014-2020 г. с договор за субсидия № РД-02-29-231 / 04.09.2019 г.,

Община Белица ще се презентира с филми като туристическа дестинация. В двете 15-минутни ленти ще бъдат представени културни и природни обекти, както и нематериалното културно наследство на планинската община.

Една от основните цели на тези филми е да се привлече вниманието от страна на българските и чуждестранни туроператори, компаниите с дейност в сферата на туристическите продукти, неправителствения сектор с интерес в областта на туризма.

„С този проект се надяваме да превърнем Белица в позната и желана дестинация за туристите и да се увеличи посещаемостта не само в нашата община, но и в региона“, разказа Мая Пъдарева, секретар на местното читалище, което изпълнява проект „Културен мост през вековете”.

Информационните филми ще бъдат публикувани на сайта на проекта и във всички социални медии, така че всеки зрител да може лесно да получи достъп до мултимедийната информация и да научи повече за красотата на региона.

На 11 километра над града е Паркът за танцуващи мечки, а съвсем близо до него новия планински увеселителен парк с колички. В Рила планина се намира и един от най-старите зимни курорти в страната – Семково. Така че община Белица има с какво да привлече повече туристи.

Повече от 6 месеца текат ударни ремонти на уличната мрежа в общинския център- Белица. Освен 5 улици :"Иван Алексов" "Даме Груев", "9-ти септември","Равен" и "Симеон Кавракиров",

в изпълнение на проект на общината по оперативна програма "Развитие на селските райони", основен ремонт се извършва и на още 7 улици: "Иван Вазов", "Алкса Сачков","Яне Сандански", "Народна победа", "Люлин", "Георги Андрейчин" и "Никола Вапцров" .

Стартира и ремонтът на пътя Белица - Семково, който кметът на Община Белица Радослав Ревански лично инспектира. Проекта предвижда изпълнение на изцяло нова конструкция на пътното тяло, изграждане на банкети, канавки и всички съоръжения свързани с безопасността на движението. Предвидено е ново отводняване, нови водостоци, уширение на пътя, почистване на растителността на скатовете, полагане на кабелна линия за достъп на телекомуникации.

До началото на зимния сезон се очаква ремонтът на над 6 километровия участък свързващ Белица с планинският курорт Семково да бъде изцяло приключен, както и 12 улици в града.

Беличани се чувстват радостни и щастливи от обновявания облик на града.

52-те общини от областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София – област и София избраха своите 17 представители в бъдещия Регионален съвет за развитие.

Област Благоевград

Титуляри: Румен Томов – кмет на община Благоевград, Красимир Герчев – кмет на Разлог, Арбен Мименов – кмет на Сатовча, Иван Кадев – кмет на Банско

Заместници: членовете на УС на НСОРБ Петър Бръчков – кмет на Петрич и Радослав Ревански – кмет на Белица, Николай Георгиев - кмет на община Кресна, Атанас Стоянов – кмет на община Сандански

И пpeз нoвия твopчecĸи ceзoн в Народно читaлищe „Георги Тодоров 1885“ пpoдължaвaт paбoтa cъcтaвитe зa мoдepни тaнци c pъĸoвoдитeл Мариета Попадиина, фолклорни танци за деца c pъĸoвoдитeл Венцислав Костадинов, нapoднитe тaнци зa жeни c pъĸoвoдитeл Венцислав Костадинов, инструменталните и певчески школи с ръководител Исак Жульов, кръжок „Знание“ с ръководител Йордана Георгиева, клуб „Млад еколог“ с ръководители Георги Манолов и Катя Веселинова , йога – с ръководител Красимира Механджийска, apт paбoтилничĸа с ръководител Костадинка Лардева .

От 01.10.2020 до 16.10. 2020 желаещите да участват в посочените клубове и школи могат да се запишат в читалището

Със заповед № РД-15-301/29.08.2020 г. на кмета на Община Белица Радослав Ревански, на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с отдаване на почит на починалите наши съграждани  

31.08.2020 г. /понеделник/ е ОБЯВЕН за ден на траур на територията на община Белица в памет на д-р Муса Вакльов и д-р Емил Вакльов – общински съветници в различни периоди към общински съвет Белица.

Поклон пред тяхната всеотдайност и смелост !

Светла им памет !

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image