Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Между 10-ти и 14-ти август се проведе, за поредна 22-ра година, традиционното високопланинско почистване, организирано от екологично сдружение “За Земята“. Тазгодишното издание на почистването беше съобразено с епидемологичните обстоятелства в страната, поради което имаше ограничен брой доброволци - 30 души и по-късо времетраене - 5 дни. За разлика от предходни години, с цел да се сведе до минимум рискът от пренос на зараза, локацията на Чистене 2020 беше само една - хижа "Семково", а събитието бе организирано през работната седмица, за да се избегне струпване на голям брой туристи през уикенда.

Въпреки ограниченото време и лимита на участниците, хора от цялата страна, на всякаква възраст и с разнообразни професии, успяха да съберат 110 чувала с боклуци.

Зад хижа "Семково" се откри и изчисти старо сметище, в което имаше и наличие на токсичния материал азбест. Събраните отпадъци бяха предимно от пластмасови опаковки, стъклени бутилки и метали.

През един от дните на чистенето доброволците се разделиха на две групи с преход към туристическите обекти х."Македония" и Вапски езера. За приятна изненада в района на тези места и по туристическите пътеки бе сравнително чисто с наличие на повърхностни отпадъци, които бяха събрани от доброволците.

При почистването около ски пистите в района се откриха много пластмасови чаши и бутилки за еднократна употреба – най-честият отпадък около всички чистени райони за ски туризъм.

Наличният път до х."Семково" позволява на хижарите да извозват отпадъците си до най- близкото населено място - град Белица. Важно е обаче хижарите и туристите заедно да полагат усилия за намаляването на отпадъците, които генерират. Призовават се всеки турист да си носи собствено канче, бутилка, кутия за храна, за да не използва пластмаса за еднократна употреба и съответно хижарите да не предлагат такава. Необходима е отговорност от всеки турист към отпадъците му, които да сваля със себе си и да изхвърля в населено място, където има сметоизвозване, което често липсва в планината или е силно затруднено. Ето защо логото на чистенията е „Боклукът в раницата“.

Както всяка година, организаторите бяха осигурили екологична храна, закупена от местни производители и малки бизнеси, с минимално количество опаковки.

Почистването се включи и в глобалната акция на движението „Break Free From Plastic“, като в един от дните доброволци извършиха така наречения „Brand Audit“, чрез който да се установи кои производители са най-големите замърсители в световен план.

По време на чистенето се обсъждаха различни теми за поведение в планината и отговорност към здравето предвид актуалната обстановка. Участниците се срещнаха и с представител на Горско стопанство - Белица, който разказа за усилията им за запазване на гората в района.

Както всяка година, в последния ден участниците споделиха впечатления и обсъдиха къде да се проведе акцията през следващата година. Най-вероятно тя ще бъде в Национален парк „Централен Балкан“.

Събраните чували с отпадъци бяха извозени благодарение на община Белица. Част от тях бяха рециклирани.

Сградата на СУ Св.Св. Кирил и Методий" - Белица , която в настоящия момент се реновира, е изписана с облика на Светите братя Кирил и Методий. Идеята е на училищното настоятелство.

Автор е Дани Груйчев и това е е последният проект, по който работи - фасадна украса на училището в Белица.

Кметът на община Белица Радослав Ревански и кметът на с. Орцево инспектираха асфалтирането на пътищата в най-високото село на община Белица – Орцево. С голямо желание и радост Радослав Ревански сподели :

„Инвестицията се реализира именно в с. Орцево, което е сред основните претенденти за първенец в класацията на намиращи се на най-голяма надморска височина в България и на Балканите населени места. Оказа се, че селото е най-желаната туристическа дестинация в общината, която се посещава от хиляди туристи. Тринадесетте му махали са разпръснати из хълмовете на Велийшко - Виденишкия дял на Западни Родопи на надморска височина от 1420 до 1640м., a площадът на селото е разположен на 1555м.н.в. Централната част на Орцево лежи на южния склон на връх Кавунова могила (1710 м. н.в.). От високо разположените селски къщи се разкрива приказна гледка към родопските поляни и гористи хълмове, и извисяващите се върхове на цялата Пирин планина. Наблизо се намира и Бабяшка чука (известното тракийско светилище от национално значение), и върховете Велийца и Кавун тепе. Доволен съм, че гостите на село Орцево ще могат да се придвижват по добре асфалтирани пътища и да разнасят славата от красивите гледки на общината.“

Кметът на община Белица Радослав Ревански подписа договор за изпълнение на Проект за СМР: "Ремонт на покрива на сграда в община Белица, в която се предоставят три социални услуги " с Фонд “Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика . Проектът визира изпълнението на ремонт на покрива на Центъра за социални услуги и изграждане на платформа за хора с увреждания.

16 значими строителни обекти се изпълняват в община Белица в настоящия момент. Мащабните строително - ремонтни дейности са в изпълнение на планираната програма за подобряване на градската среда и прилежащата инфраструктура на кмета на общината Радослав Ревански.

Обектите по които се работи са свързани с благоустрояване на уличната мрежа по главни и второстепенни улици обслужващи населените места – гр. Белица, с. Бабяк, с. Краище, с. Дагоново и с. Горно Краище, включват :

- Ул. "Иван Алексов"- гр. Белица ;

- Ул. "Даме Груев"- гр. Белица;

- Ул. "9-ти септември"- гр. Белица;

- Ул. "Равен"- гр. Белица;

- Ул. "Симеон Кавракиров",- гр. Белица;

- Улица от "О.Т. 124 до О.Т. 35"- с. Бабяк;

- Улица от "О.Т. 36 до О.Т. 110"- с. Бабяк;

- Улица от "О.Т. 42 до О.Т. 44"- с. Дагоново;

- Улица от "O.T. 41 до О.Т. 19"- с. Горно Краище;

- Улица от "O.T. 23 до О.Т. 59"- с. Горно Краище;

- Улица от "O.T. 113 до O.T. 192"- с. Горно Краище;

- Улица "20-та"- с. Краище;

- Улица от "О.Т. 162а до О.Т. 134" - с. Краище;

- Улица от "O.T. 221 до O.T. 110a" - с. Краище.

Освен реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населените места на територията на общината, тече и основния ремонт на сградата на средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и вътрешния ремонт на сградата на читалище „Георги Тодоров 1885“. Ремонтират се и редица паметници на културата с местно значение.

През втория си управленски мандат кмета на община Белица Радослав Ревански планово и целево изпълнява проекти свързани с радикална промяна и подобряване на градската среда и инфраструктура в населените места. Реконструират се не само обекти от пътното строителство, но и важни обществени и сгради, и др. от особено значение за местната общност и от хората и от най-малките населени места.

Националното сдружение на общините в Република България и Комитетът на регионите са домакини на най-важните и мащабни събития от регионалното и местното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС. Мандатът в Комитета на регионите е в рамките на 5 години.

Кметът на Белица Радослав Ревански има отлична управленска експертиза, познания за механизмите на управление на местната власт, в качеството им на работещи инструменти за подобряване живота на хората в малките населени места, градска и прилежаща инфраструктура и развитие на редица аспекти - социални и всякакъв вид действия.

Сигурни сме ,че кмета на Община Белица в качеството му на член на българската делегация на Комитета на регионите на ЕС за следващия период, ще представи достойно и отговорно България и Белица и ще коментира темата за развитието и просперитета на малките планински общини в Европа, ползвайки се именно от капацитета си на далновиден управник, и човек познаващ нуждите на хората и притежаващ визия за механизмите за управление и работа.

По покана на кметът Радослав Ревански на посещение в Белица беше ректора на Колежа по туризъм - Благоевград, проф. Васил Жечев. На срещата бяха засегнати проблеми, които касаят, както колежа, така и община Белица и бъдещото по-тясно сътрудничество в областта на туризма.

Проф. Жечев запозна кмета на Белица с решението на ръководството на колежа, че за всички студенти сираци таксата ще бъде безплатна, а за социално слабите с намаление. Кметът Радослав Ревански поема ангажимента за всички останали студенти да помага.

Накрая на срещата проф. Васил Жечев връчи на Ревански почетния знак на Колежа по туризъм   за "Принос на научното - образователно развитие " .

Кметът на Община Белица Радослав Ревански и директорът на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ Елена Андреева се поздравиха със старта на проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща обект -СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица“

Поетия ангажимент от кмета Ревански за превръщане на сградата на най-голямото училище в общината в модерно съоръжение , вече е факт. В присъствието на директора на учебното заведение и граждани, Радослав Ревански заяви: „До началото на новота учебна година децата ще учат в съвършено модерна сграда. Белица ще се радва на съвършено новата визия на училището, а учениците ще разполагат с модерни кабинети , санитарни възли, съблекални с душ обслужващи физкултурния салон , шкафчета за дрехи и др. , а огромният училищен двор, оборудван с нова настилка с многофункционално игрище.

Скъпи учители, ученици, дейци на културата от Община Белица,

Уважаеми съграждани,

Днес в деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, ми позволете да засвидетелствам признателност и уважение към всички Вас просветители, творци, пазители на духовността !

Букви, слово, сила! Обич и добро! Това е най-хубавия ден, най-светлия български празник !

Всяка година 24 май идва с блясъка на своята тържественост, пренесъл възрожденския си дух през вековете, утвърдил се, като най-светлия, най-съкровения, най-българския празник. Това е денят на буквите, на просветата, на духа. На този ден ние се прекланяме пред славното дело на братята Кирил и Методий. Прекланяме се пред духовния подвиг на техните ученици – великите първоучители, съхранили корените на българската идентичност.

Днешният празник се свързва с творчеството, образованието, науката и духовността. На този ден благодарност заслужават хората, които съхраняват родния ни език и възпитават поколенията след нас.

На многобройните учители от Община Белица, пожелавам все така с любов и внимание да продължават да извършват великата си мисия – да образоват нашите деца, бъдещето на България. Нека творческият Ви устрем бъде възнаграден, чрез успехите на вашите възпитаници. А вие ученици, обичайте, ценете и пазете своя език и култура. Не забравяйте, че чрез него получавате знание, а знанието е прозорец към света.

Пред светите братя, дали ни бъдеще чрез писменост, пред учителите дали ни път, пред нашите духовни водачи поклон и благодарност !

Честит 24 май на всички за които книгите, изкуството и културата са безценно съкровище!

Честит празник на всички самодейци и граждани на Община Белица !

Желая на всички здраве, реализирани мечти и широко отворени врати по пътя на усъвършенстването !

РАДОСЛАВ РЕВАНСКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

На фона на коронавирусната епидемия обхванала целият свят, две семейства от ромския квартал „Русовица“ на Белица, останаха без покрив над главите си. Развилнелият се пожар в двете съседни къщи на братята Георги Христов Матев и Николай Христов Матев, разположени в най-високата част на кв.“Русовица“ в неделя срещу понеделник през нощта, остави без покрив над главите си 10 човека, между които 6 деца и тяхната баба.

След направения клип от местният пастор Сергей Кафеджиев – Сарди, който публикува във фейсбук страницата си за пожара и пострадалите 2 семейства с 6 деца, първият човек който се свързва с пастора е кметът на Община Белица. Радослав Ревански, веднага се включва с парични средства за закупуване на строителни материали за възстановяване на къщите от пожара и апелира всеки, който има възможност да помогне с парични средства или със строителни материали за да може по най-бързия начин пострадалите да продължат нормално живота си.

От градовете Белица, Драглище, Якоруда, Гоце Делчев, Разлог вече има изпратени дрехи, хранителни продукти и парични средства, но са необходими още за възстановяване на къщите.

„ Благодаря на нашия кмет ! Господ здраве да му дава и дълги години да ни управлява! Друго си е да имаш кмет зад себе си и да си сигурен в неговата помощ! Благодаря г-н Radoslav Revanski ! Благодаря и на тези приятели които се отзоваха от Белица, Драглище, Якоруда Гоце Делчев, Разлог ! За дрехи много и ви моля да изчакате малко. Сега е важно да се построи да има къде да ги слагат.. Сега буквално са на пътя нямат все още гардероб :/ Нужни са материали, за това който има възможност моля помогнете!!!“ , споделя в профила си пастор Сергей Кафеджиев- Сарди .

НЕКА ПОМОГНЕМ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ !

Във връзка с доставянето на хранителните продукти, кметът на общината Радослав Ревански, РАЗПОРЕДИ :

"При раздаване на хранителните продукти да се спазват всички правила свързани с COVID19 в защита здравето на хората. Кметовете на населените места от общината и кметските наместници да оказват пълно съдействие на екипа от общинския социален патронаж при осигуряването на хранителните продукти на нуждаещите се.

Пред изпитанието COVID-19, само заедно можем да се справим с него. Борбата с вируса е отговорност на всеки един от нас. Бъдете дисциплинирани и спазвайте препоръките на експертите. Погрижете се за себе си, за близките си и за околните. Заедно и единни ще се справим с предизвикателствата на времето ! ", сподели кметът на Белица Радослав Ревнски

Във връзка със спазване на дисциплината с предприетите превантивни мерки за COVID 19 и с оглед необходимостта на населението и подпомагане на местната икономика, кметът на Община Белица Радослав Ревански издаде заповед с която се разрешава да започнат работа магазините за домашни потреби, строителни и ел. материали, фризьорски салони при стриктно спазване на предприетите мерки свързани с епидемиологичната обстановка в страната.

Забранява се присъствието на повече от двама човека при пазаруване, като продавач-консултанта задължително трябва да носи маска и ръкавици. Задължително е също хората да спазват дистанция от поне два метра помежду си, когато са на опашка пред магазин, аптека, банка или административна сграда.

Мобилни екипи ще следят за спазване на мерките на територията на цялата община.

Кметът Радослав Ревански апелира жителите на общината да запазят спокойствие и да проявят търпение в тази извънредна за цялата страна ситуация. Да проявяват самодисциплина, разумност и спазване на наложените правила.

Заедно и единни ще се справим !

Доброволците от Доброволно формирование при община Белица с ръководител Лазар Лардев, обработиха с дезинфектанти на хлорна основа най-посещаваните места от жителите на село Бабяк- хранителни магазини, пощенски станции, главни входни и изходни улици, идеален център. Дезинфектирани са още пейки, тротоари и съдове за смет. Мярката е предприета по нареждане на кмета на Община Белица Радослав Ревански срещу опасността от разпространение на COVID-19 .

Светът е изправен пред изпитанието COVID-19. Само заедно можем да се справим с него. Борбата с вируса е отговорност на всеки от нас. Бъдете дисциплинирани и спазвайте препоръките на експертите. Погрижете се за себе си, за близките си и за околните.

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, чл.73 от
Административния процесуален кодекс във връзка с усложняващата се епидемична
обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и
обявено с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България
извънредно положение ц препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със
Заповед №Р-37/26.02.2020 год. на министър-председателя на Република България във връзка с преминаването в лятно часово време

НАРЕЖДАМ:
1. Изменям и допълвам Заповед №РД-15-117 от 18.03.2020 год., както следва:
а) Точка 7 се изменя така:

„7. Обявявам вечерен час за всички населени места на територията на община
Белица - 21:00 часа. След този час, никой няма право да излиза от дома си."

б) Заповедта важи ИЗРИЧНО и за „магазините за хранителни стоки"!!!

Нарушителите на настоящата заповед ще бъдат предадени на органите на властта и
ще претърпят санкции от 5000 лева и до 5 години затвор.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на ПУ-
Белица към РУ-Разлог. Кметове и кметските наместници по населени места да оказват
пълно съдействие на служителите на Полицията като създават организация за
осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки, а за гр. Белица -
Лазар Лардев главен специалист „ОМП".
Препис от настоящата заповед да се връчи на горе-посочените лица за сведение и
изпълнение.

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА:
РАДОСЛАВ РЕВАНСКИ

 

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, чл.73 от Административния процесуален кодекс във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявено с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020 год. на министър-председателя на Република България във връзка със Заповед №РД-01-124 от 13.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването и във връзка със Заповед №РД-01-154 от 26.03.2020 год.

НАРЕЖДАМ:

 1. Изменям Заповед №РД-15-113 от 13.03.2020 год., изменям и допълвам Заповед №РД-15-109 от 12.03.2020 год., Заповед №РД-15-117 от 18.03.2020 год., Заповед №РД-15-121 от 20.03.2020 год. и Заповед №РД-15-122 от 22.02.2020 год., като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки на територията на община Белица до 12.04.2020 год.
 2. Заповедта да се сведе до знанието на собствениците или управителите на магазините за хранителни стоки и аптеките като същите да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица в обектите, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1,5 м. между лицата.
 3. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на ПУ- Белица към РУ-Разлог. Кметове и кметските наместници по населени места да оказват пълно съдействие на служителите на Полицията като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки, а за гр. Белица - Лазар Лардев главен специалист „ОМП".
Препис от настоящата заповед да се връчи на горе-посочените лица за сведение и изпълнение.
 
Кмет на община Белица :
                    /Радослав  Ревански/

Уведомяваме наемателите, които имат договорни отношения с община Белица, че няма да са задължени да плащат наема на ползваните обекти, за времето през което заради епидемичната обстановка и обявеното извънредно положение в страната са прекратили дейността си в тях!

З А П О В Е Д

№ РД-15-121

гр. Белица, 20.03.2020 год.

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявено с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение

Н А Р Е Ж Д А М:

I.Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Белица, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 год.

- Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

 1. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8:30 до 10:30 часа всеки ден.

III. Заповедта да се сведе до знанието на населението на общината и на управителите на посочените по-горе обекти за сведение и изпълнение.

 1. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на ПУ-Белица към РУ-Разлог. Кметове и кметските наместници по населени места да оказват пълно съдействие на служителите на Полицията като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
 2. Мерките са в сила до изричната им отмяна.

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА: /П/

РАДОСЛАВ РЕВАНСКИНа основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявено с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение

Н А Р Е Ж Д А М:

I.Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Белица, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 год.

- Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

 1. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8:30 до 10:30 часа всеки ден.

III. Заповедта да се сведе до знанието на населението на общината и на управителите на посочените по-горе обекти за сведение и изпълнение.

 1. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на ПУ-Белица към РУ-Разлог. Кметове и кметските наместници по населени места да оказват пълно съдействие на служителите на Полицията като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
 2. Мерките са в сила до изричната им отмяна.

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА: /П/
РАДОСЛАВ РЕВАНСКИ

От днес 18.03.2020 г.Община Белица въвежда вечерен час и карантина за всички работници от общината в Банско.
Във връзка с поставянето на Банско под карантина и стотиците граждани на Община Белица заети на работа в курортния град Общински кризисен щаб за COVID-19 - Белица , под ръководството на Председателя на щаба и кмет на Община Белица – Радослав Ревански, Реши :
ОБЩИНА БЕЛИЦА ВЪВЕЖДА ВЕЧЕРЕН ЧАС И КАРАНТИНА ЗА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА КОИТ...О СА РАБОТИЛИ В ГРАД БАНСКО ДО 13.03.2020 Г. , КОИТО ТРЯБВА ДА ОСТАНАТ ПО ДОМОВЕТЕ СИ 14 ДНИ, СЧИТАНО ОТ 18.03.2020 !
Въведения вечерен час е за всички жители и пребиваващи на територията на общината. Хората не могат да напускат домовете си след 20.00 часа вечерта до 6.00 ч. сутринта на следващия ден.
Контрол по спазване на заповедта на кмета на Община Белица с предприетите мерки е връчена на членовете на кризисния щаб, на кметовете, кметските наместници в общината и всички магазини, аптеки и пощенски станции .

Моля, информирайте се със заповедта и спазвайте забраните в нея

 

ЗАПОВЕД

№ РД -15 -117/18.03.2020 г.

На основание чл.44, ал.1,т.4 , чл.44, ал.2 от ЗМСМА Решение на
Народното събрание-Република България за обявяване на извънредно
положение в страната, Заповед № РД-01-132/17.03.2020 г. на Министъра на
здравеопазването за поставяне на град Банско под карантина във връзка с
COVID-19 и масовото прибиране от град Банско на жители от община Белица

НАРЕЖДАМ:

 1. Всички жители на община Белица, които са работили в град Банско до
  03.2020 г. да останат по домовете си под карантина за 14 дни, считано от
  18.03.2020 г.
 2. Нарушителите на заповедта ще бъдат предадени на органите на властта и
  ще претърпят санкции от 5000 лв. и затвор до 5 години.
 3. Кметовете по населени места и кметските наместници да съблюдават за
  стриктното спазване на заповедта.

4.Забранявам, струпването на хора на едно място. В хранителните магазини,
банки, аптеки и пощи да се допускат по един човек, а чакащите да бъдат на
разстояние от 2 метра един от друг.

 1. Работещите предприятия на територията на общината, на които е
  разрешено да не прекъсват работния процес да спазват всички хигиенни
  норми на дезинфекция и обезопасяване на работниците.
 2. Създавам мобилни групи в състав:
 • Лазар Лардев
 • Адил Иброшев
 • Костадин Куклев
 • Емил Ревански

 • Али Анев
 • Мехмед Джамбазки
 • Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите на общината и упоменатите лица за сведение и изпълнение.социалните мрежи.
 • Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на секретаря на община Белица съвместно с ръководителя на полицейския участък.
 • Същата да бъде публикувана на официалния сайт на община Белица и в
 • със задача да съблюдават изпълнението на горните нареждания. 7.Обявявам вечерен час за всички населени места от общината - 20 часа.
 • След този час, никой няма право да излиза от дома си.
 • Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите на общината и упоменатите лица за сведение и изпълнение.

  Същата да бъде публикувана на официалния сайт на община Белица и в

  социалните мрежи.

  Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на секретаря на община Белица съвместно с ръководителя на полицейския участък.

ЗАСИЛВАНЕ МЕРКИТЕ ЗА СТРИКТНО СПАЗВАНЕ ОТ COVID-19 !

На 17.03.2020 се проведе поредното заседание на Общинския оперативен щаб - Белица за COVID-19. Заседанието се водеше от Председателя на щаба и кмет на Община Белица – Радослав Ревански, Васил Чекански – прокурор в Районна прокуратура Разлог и ст. инспектор Атанас Иванов – Началник ПУ-Белица.

Пред членовете на Общински кризисен щаб за коронавируса, Радослав Ревански обяви , че до този момент имаме добър поглед към ситуацията в общината. Чрез официална кореспонденция и социалните мрежи за мерките против COVID-19 са уведомени директорите на всички институции и кметове в общината.

След проведените обсъждания и дебати Общински кризисен щаб за COVID-19 – Белица,

с оглед предотвратяване на заразата, въвежда следните ограничения и мерки за борба с коронавируса :

• Подписване на декларация за 14 дневен карантинен режим на завърналите се от чужбина граждани на общината.

• Засилен дезинфекционен режим във всички магазини за хранене, аптеки и пощенски станции преди и след влизане в обектите.

• Наредените на опашка пред магазин за хранене, аптека и пощенска станция граждани да стоят на 2 м. разстояние един от друг

• Допускане за пазаруване в магазин за хранене, аптека , пощенска станция само на един човек.

• При неспазване на правилата отнасящи се до магазин за хранене, аптека, пощенска станция ще бъдат налагани санкции на собствениците - управителите.

• Забранява се струпването на повече от 5 човека на едно място на площадите „Брего“, кв.“Русовица“ , кв. „Орището“ в Белица, населените места в общината и по махали. Събраните на раздумка не повече от 5 човека да стоят на 2 м. разстояние един от друг.

• Наредените на опашка граждани пред магазин за хранене, аптека, пощенска станция да отстоят един от друг на 2 м. разстоятие

• Членовете на щаба, кметовете и кметските наместници оказват пълно съдействие на Кмета на Община Белица – Председател на Общинския кризисен щаб, на органите на МВР , на личните лекари и на РЗОК относно пристигнал от чужбина гражданин за неспазване на правилата

• Кметовете и кметските наместници оказват пълно съдействие и създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредените мерки на Националния оперативен щаб, Министерството на здравеопазването и Общинския кризисен оперативен щаб.

• Домашния социален патронаж към Община Белица ще предоставя храна в продукти само на крайно нуждаещите се и самотни хора в общината.

• До 29.03.2020 се преустановява влизането в общината за плащане на всякакви видове данъци и такси . Същите могат да се извършват по електронен път.

• При неспазване на посочените мерки ще бъдат налагани най-строгите мерки, които до този момент важат от извънредното положение в страната.

 

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА чл.63 от Закона за здравето във връзка с

усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 на

територията на страната и обявено с Решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на

Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб,

създаден със Заповед №Р-37/26.02 2020 год. на министър-председателя на Република

България и във връзка със Заповед №РД-01-124 ОТ 13.03.2020 год. на Министъра на

здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

ЕВъвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Белица

до 29.03.2020 год.

 1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове,

търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на

магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

 1. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия

(занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и другите

обучителни институции и организации. При възможност да се въведе дистанционна

форма на обучение.

 1. Преустановяват се помещенията на децата в детските ясли и детските градини.
 2. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици,

извън системата на предучилищното и училищното образувание, които се

организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-

организационната им форма.

 1. Преустановява се провеждането на всякакъв вид мероприятия включително

спортки, културно-развлекателни и научни.

 1. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на

съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за

служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират

провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения в т.

ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена

на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни

заболявания.

 1. Временно преустановявам доставката на храна по проект „топъл обяд", както и храната в дейност ДСП.

П.Заповедта да се сведе до знанието на управителите на посочените по-горе обекти за сведение и изпълнение.

Ш.Срокът и обхвата на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

1У.Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на ПУ- Белица към РУ-Разлог. Кметове и кметските наместници по населени места да оказват пълно съдействие на служителите на Полицията като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

Препис от настоящата заповед да се връчи на горе-посочените лица за сведение и изпълнение.

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image