8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Община Белица събира излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Община Белица организира акция за събиране на излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, съгласно подписан договор с „ЕКОБУЛТЕХ" АД /организация
по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
Акцията ще се проведе на 07.06.2022г./вторник/ от 13:00 часа. на центъра на гр. Белица
и селищата в общината.

Жителите на общината могат да предават в мобилния пункт следните излезли от
употреба електрически и електронни уреди: печки, хладилници, тостери, микровълнови
печки, сешоари, перални, бойлери, миксери, климатици, телевизори, радиа,
транзистори, компютри, монитори, мишки за компютър, мобилни апарати, телефонни
апарати, фризери, електрически радиатори, отоплителни печки, прахосмукачки, маши
за коса, преси и др.

Пунктът за събиране на старите ел. уреди ще бъде мобилен и те ще могат да се вземат
от домовете на гражданите. За тази цел, желаещите да предадат старото си оборудване,
трябва предварително да заявят това на тел. 0886555658 в отдел „Екология" като
посочат своето име, адрес, телефон и вида на излезлия от употреба уред, който желаят
да предадат.

Единственото условие е в деня на акцията, отпадъците да бъдат изнесени на улицата

пред домовете на гражданите.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕЛИЦА


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image