Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Форум за насърчаване на местния пазар на труда в Белица по Проект № BGLD-1.007-0062-С01, Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци”

Форум за насърчаване на местния пазар на труда в Белица по Проект № BGLD-1.007-0062-С01, Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци”

Днес 17.04.2024 г. в гр. Белица на ул. „Владимир Поптомов“ № 95 , голямата зала на местното читалище се проведе еднодневен форум по Проект № BGLD-1.007-0062-С01, Работилница за традиционни занаяти „Планински знаци ”Програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., ВП1 Народно читалище „Георги Тодоров 1885“, ПП1 Община Белица, ПП2 МЕБЕЛ ИНТЕКС ООД.
На форума присъстваха 85 представители на целевите групи по проекта (безработни и неактивни лица, работодатели от община Белица, образователни и културни институции/читалища/, кметове на населени места от общината, земеделски производители, хора от гражданското общество.
Еднодневния форум премина по предварително разработената програма където бяха коментирани важни за развитието на общината стратегии, програми, планове и проектни инициативи свързани с развитието на община Белица.
Иглика Аврамова - зам. кмет на Община Белица представи Стратегията за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с месната общност, гражданските структури и бизнес /2012-2027/ на Община Белица.
Презентация свързана с местната политика и мерки за насърчаване на бизнес предприемаческите инициативи, областите с възможност за развитие на бизнеса, възможните подкрепи на средата и общността, изнесе зам. кмет на Община Белица – Красимира Мавродиева.
На събитието бе представена и Платформа за търсене и предлагане на работа свързана с традиционни занаяти, включително интернет магазин от разработчика Иван Узунов – ВАМО – ЕООД – Благоевград. От ДБТ – Разлог бе предоставена информация за свободни работни места в настоящият момент.
Целите и дейностите на проекта са насочени към мобилизиране на условия за оползотворяване на природния, културния и туристически потенциал на територията на община Белица и наличния социален капитал. За постигане на икономически растеж чрез създаване на нови работни места в бизнес, подкрепящ услугите в туризма и неговата реклама. Изграждане на предприемачески умения. Намаляване равнището на безработицата в общината. Насърчаване на дългосрочно безработни и неактивни лица от община Белица за активно включване в местния пазар на труда посредством дейности за обучение и осигуряване на заетост. Намаляване равнището на безработица чрез създадените онлайн и офлайн възможности за среща между работодатели и безработни и неактивни лица.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image