8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Община Белица е подписалаДоговор за безвъзмездна финансова помощ за: „Изготвяне на интегриран план за обновяванена населените места в община Белица със зони на въздействие с. Краище, с. Горно Краище и с. Бабяк по проект №01/322/00994/14.12.2013 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населенитеместа” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image