Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

Заявление

Моля попълнете полето
Моля попълнете полето
Моля попълнете полето
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Моля попълнете полето
Invalid Input
Моля попълнете полето
Моля попълнете полето
Моля попълнете полето
Моля попълнете полето
Invalid Input
Моля попълнете полето.
Invalid Input

Invalid Input

Необходими документи:

Документ за самоличност/пълномощно

Моля прикачете документ

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин, като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка:
Invalid Input
Моля попълнете избора
Invalid Input
Invalid Input
Моля чекнете полето
Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image