Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Проект "Ремонт на покрива на сграда в община Белица в която се предоставят три социални услуги в общността"- получил финансиране от Фонд "Социална закрила, Компонент I

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image