Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

На 08.03.2023 г. Кметът на Община Белица подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект Грижа в дома в община Белица, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image