Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Под-категории

 

ЗАПОВЕД № РД-15-139 гр. Белица, 24.06.2024 год. - Публикувано на 26.06.2024г.

ЗАПОВЕД №РД-15-31/01.03.2024г. град Белица - Публикувано на 01.03.2024г.

ЗАПОВЕД №РД-15-30/01.03.2024г. град Белица - Публикувано на 01.03.2024г.

ЗАПОВЕД №РД-15-28/23.02.2024 г. град Белица - Публикувано на 23.02.2024г

Заповед за продажба на недвижим имот № РД-15-24а/19.02.2024г.-публикувано на 19.02.2024г.

Обява търг Краище - Публикувано на 02.02.2024г

Обява търг Белица - Публикувано на 02.02.2024г

ЗАПОВЕД №РД-19 /30.01.2024 г. град Белица - Публикувано на 02.02.2024г

ЗАПОВЕД №РД-18 /30.01.2024 г. град Белица - Публикувано на 02.02.2024г

Пасища план - Пунликувано на 22.12.2023 г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА ЗА 2024 година - Публикувано на 22.12.2023г

Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат 2023-2027г.- публикувано на 22.12.2023г.

Заповед №РД-04-505-12.10.2023г. за землището на гр. Белица

Заповед № РД - 15-122 - публикувано на 07.07.2023г.

Заповед № РД - 15121 - публикувано на 07.07.2023г.

Заповед № РД 15-106/12.06.2023г. относно търг с тайно наддаване за продажба на недвижимо имущество- публикувана на 16.06.2023г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА ЗА 2023 година - Публикувано на 13.12.2022г 

Заповед № РД 15 167 - гр. Белица - 456 - 01.07.2022

Заповед №15-97 - Г. Краище - 443 търг

Заповед №15-96 - Г. Краище - 458 търг

Заповед №15-95 - Г.Краище = 414 търг

Заповед №15-94 - Г. Краище 641 търг

Заповед №15-93 - Г. Краище 457 търг

Заповед №15-92 - Г. Краище - 438 търг

Заповед №15-91 - Краище 975 - търг

ОБЯВА за публичен търг с наддаване за Продажба.

ОБЯВА относно - Процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижимо имущество–частна общинска собственост

Заповед № РД 15 60 / 25.03.2022

Заповед № РД 15 52 / 14.03.2022

Заповед № РД 15-34/18.02.2022

Заповед № РД 15-33/18.02.2022

Заповед № РД 15-32/18.02.2022

Заповед № РД 15-12/25.01.2022

Заповед № РД 15-11/25.01.2022

Обсъждане на Общински пасища

Обсъждане на Общински пасища 1

Обсъждане на Общински пасища 2

Заповед № РД 15-404/17.11.2021

Заповед № РД 15-403/17.11.2021

Заповед № РД 15-402/17.11.2021

Заповед № РД 15-401/17.11.2021

Заповед № РД 15-400/17.11.2021

Заповед № РД 15-377/17.11.2021

Заповед № РД 15-376/17.11.2021

ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление на общинската собственост за 2022 г./15.11.2021

Заповед № РД 07-214/04.11.2021

Заповед № РД 15-372/10.11.2021

Заповед № РД 15-369/05.11.2021

Заповед № РД 15-365/04.11.2021г.

Заповед № РД 15-317/24.09.2021г.

Заповед № РД 15 312/21.09.2021г.

Заповед № РД 15-311/21.09.2021г.

Заповед № РД 15-299/14.09.2021 г.

Заповед № РД 15-298/14.09.2021 г.

Заповед № РД 15 297/14.09.2021 г.

Заповед № РД 15-290/10.09.2021

Заповед № РД 15-289/10.09.2021

Заповед № РД 15-288/10.09.2021

Заповед № РД 15-282/07.09.2021

Заповед № РД 15-281/07.09.2021

Заповед № РД 15-257/20.08.2021 г.

Заповед № РД 15-252/18.08.2021

Търг Белица - Краище по Заповед № РД-15-251/18.08.2021г.

Заповед № РД 15-215/09.07.2021 г.

Заповед № РД 15-174/27.05.2021 г.

Заповед № РД 15-173/27.05.2021 г.

Заповед № РД 15-163/20.05.2021 г.

Заповед № РД 15-161/20.05.2021 г.

Заповед № РД 15-160/20.05.2021 г.

Заповед № РД 15-159/20.05.2021 г.

Заповед № РД 15-158/20.05.2021 г.

Заповед № РД 15-154/18.05.2021 г.

Заповед № РД 15-153/14.05.2021 г.

Заповед № РД 15-146/28.04.2021 г.

Заповед № РД 15-145/26.04.2021 г.

Заповед № РД 15-119/25.03.2021 г.

Заповед № РД 15-105/18.03.2021 г.

Заповед № РД 15-104/18.03.2021 г.

Обявяваме че, Актуализацията на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година е на разположение на гражданите в деловодството на община Белица.

АКТУАЛИЗАЦИЯ на ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА ЗА 2021 година

Заповед № РД 15-76/25.02.2021 г.

Заповед № РД 15-75/22.02.2021 г.

Заповед № РД 15-74/22.02.2021 г.

Заповед № РД 15-73/22.02.2021 г.

Обява относно стратегията за управление на общинска собственост- публикувано на 11.01.2021

Стратегия за управлението на общинската собственост мандат 2019-2023 г. -публикувано на 11.01.2021

Годишен план за паша

Обсъждане годишен план за паша

Правила за реда и определяне ползването на пасищата

Заповед № РД 15-07/07.01.2021 г.- Право за преминаване

Заповед № РД 15-01/04.01.2021 г.

Обява относно - процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижимо имущество–частна общинска собственост - публикувано на 16.12.2020

Заповед № РД 15-422/14.12.2020 г.

Заповед № РД 15-421/11.12.2020 г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА ЗА 2021 година -Публикувано на 27.11.2020г.

Обява относно ползването на земеделски земи -публикувано на 27.11.2020

Заповед № РД 15-384/17.11.2020 г.

Заповед № РД 15-377/11.11.2020 г.

Заповед № РД 15-376/11.11.2020 г.

Заповед № РД 15-375/10.11.2020 г.

Заповед № РД 15-359/28.10.2020 г.

Заповед № РД 15-352/21.10.2020 г.

Заповед № РД 15-347/16.10.2020 г.

Заповед № РД 15-344/13.10.2020 г.

Заповед № РД 15-343/13.10.2020 г.

Заповед № РД 15-326/14.09.2020 г.

Заповед № РД 15-325/14.09.2020 г.

Заповед № РД 15-324/14.09.2020 г.

Заповед № РД 15-323/14.09.2020 г.

Заповед № РД 15-322/14.09.2020 г.

Заповед № РД 15-321/14.09.2020 г.

Заповед № РД 15-291/19.08.2020 г. 

Мотиви за предлагането на нова Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Проект за Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ТАРИФА № 1 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БАЗИСТНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

Заповед № РД 15-279/12.08.2020 г.

Заповед № РД 15-274/12.08.2020 г.

Заповед № РД 15-265/07.08.2020 г.

Заповед № РД 15-264/07.08.2020 г.

Заповед № РД 15-263/07.08.2020 г.

Заповед № РД 15-257/04.08.2020 г.

Заповед № РД-15-224/09-07-2020г.

Заповед № РД-15-183/10.06.2020г.

Заповед № РД 15-152/28.04.2020 г.

Заповед № РД 15-127/27.03.2020 г.

Заповед № РД 15-126/27.03.2020 г.

Заповед № РД 15-31/28.01.2020 г.

Заповед № РД 15-30/28.01.2020 г.

Заповед № РД 15-29/28.01.2020 г.

Пасища - 2020 г.

ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА 2020-2021 ГОДИНА

Заповед № РД-15-503/19.12.2019 г.

Заповед № РД - 15-493/09.12.2019г.

Заповед № РД-15-492/09.12.2019г.

Заповед № РД-15-491/09.12.2019г

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020г.

Обява относно годишната програма за общинска собственост

Заповед № РД 15-449/13.11.2019 г.

Заповед № РД 15-448/13.11.2019 г.

Заповед № РД-15-447/13.11.2019г.

Заповед № РД 15-437/07.11.2019 г.

Заповед № РД 15-46/18.10.2019 г.

Заповед № РД 15-342/03.09.2019 г.

Заповед № РД 15-330/23.08.2019 г.

Заовед № РД 15-322/16.08.2019г.

Заповед № РД 15-309/12.08.2019г.

Заповед № РД 15-308/12.08.2019г.

Заповед № РД 15-306/12.08.2019г.

Заповед № РД 15-277/18.07.2019

 Заповед № РД 15-276/18.07.2019г.

Заповед № РД 15 - 275/17.07.2019г.

Заповед № РД 15 - 274/17.07.2019г.

Заповед № РД 15-244/27.06.2019г.

Заповед № РД 15-243/27.06.2019г.

Заповед № РД 15-242/27.06.2019г.

Заповед № РД 15-199/03.06.2019

Заповед № РД 15-157/23.04.2019

Заповед № РД 15-156/23.04.2019

Заповед № РД 15-153/22.04.2019

Заповед № РД 15-152/22.04.2019

Заповед № РД 15-151/22.04.2019

Заповед № РД 15-150/22.04.2019


Заповед № РД 15-148/19.04.2019г.

Заповед № РД 15-147/19.04.2019г.

Заповед № РД 15-80/18.03.2019г.

Заповед № РД-15-79/18.03.2019г.

Общински пасища-2019

Заповед № РД-15-05/08.01.2019г.

Заповед № РД-15-496/12.12.2018г.

Заповед № РД - 15-495/12.12.2018

Заповед № РД-15-494/12.12.2018

Годишна програма-2019-публикувано на 12.11.2018г.

Заповед № РД-15-428/01.11.2018г

Зеаповед № РД-15-399/10.10.2018г

Заповед № РД-15-391/05.10.2018г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Обява относно актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Заповед № РД-15-319/28.09.2018г

Заповед № РД-15-318/28.09.2018г.

Заповед № РД-15-317/28.09.2018г.

Заповед № РД-15-316/28.09.2018г.

Заповед № РД-15-370/26.09.2018г.

Заповед №РД-15-369/26.09.2018г.

Заповед № РД-15-364/20.09.2018г.

Заповед № РД-15-363/20.09.2018г.

Заповед № РД-15-356/17.09.2018г.

Заповед № РД-15-338/05.09.2018г.

Заповед № РД-15-334/31.08.2018г.

Заповед № РД-15-330/30.08.2018 г.

Заповед № РД-15-311/14.08.2018

Заповед № РД-15-270/23.07.2018г.

Заповед № РД-15-255/16.07.2018

Заповед № РД-15-236/28.06.2018г.

Заповед № РД-15-235/28.06.2018г.

Заповед № РД-15-220/19.06.2018г.

Заповед № РД-15-219/19.06.2018г.

Заповед № РД-15-218/19.06.2018

Заповед № РД-15-197

З А П О В Е Д № РД-15-157 - относно Процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижимо имущество–частна общинска собственост

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image