8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Заповед № РД 15-342/03.09.2019 г.

Заповед № РД 15-330/23.08.2019 г.

Заовед № РД 15-322/16.08.2019г.

Заповед № РД 15-309/12.08.2019г.

Заповед № РД 15-308/12.08.2019г.

Заповед № РД 15-306/12.08.2019г.

Заповед № РД 15-277/18.07.2019

 Заповед № РД 15-276/18.07.2019г.

Заповед № РД 15 - 275/17.07.2019г.

Заповед № РД 15 - 274/17.07.2019г.

Заповед № РД 15-244/27.06.2019г.

Заповед № РД 15-243/27.06.2019г.

Заповед № РД 15-242/27.06.2019г.

Заповед № РД 15-199/03.06.2019

Заповед № РД 15-157/23.04.2019

Заповед № РД 15-156/23.04.2019

Заповед № РД 15-153/22.04.2019

Заповед № РД 15-152/22.04.2019

Заповед № РД 15-151/22.04.2019

Заповед № РД 15-150/22.04.2019


Заповед № РД 15-148/19.04.2019г.

Заповед № РД 15-147/19.04.2019г.

Заповед № РД 15-80/18.03.2019г.

Заповед № РД-15-79/18.03.2019г.

Общински пасища-2019

Заповед № РД-15-05/08.01.2019г.

Заповед № РД-15-496/12.12.2018г.

Заповед № РД - 15-495/12.12.2018

Заповед № РД-15-494/12.12.2018

Годишна програма-2019-публикувано на 12.11.2018г.

Заповед № РД-15-428/01.11.2018г

Зеаповед № РД-15-399/10.10.2018г

Заповед № РД-15-391/05.10.2018г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Обява относно актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Заповед № РД-15-319/28.09.2018г

Заповед № РД-15-318/28.09.2018г.

Заповед № РД-15-317/28.09.2018г.

Заповед № РД-15-316/28.09.2018г.

Заповед № РД-15-370/26.09.2018г.

Заповед №РД-15-369/26.09.2018г.

Заповед № РД-15-364/20.09.2018г.

Заповед № РД-15-363/20.09.2018г.

Заповед № РД-15-356/17.09.2018г.

Заповед № РД-15-338/05.09.2018г.

Заповед № РД-15-334/31.08.2018г.

Заповед № РД-15-330/30.08.2018 г.

Заповед № РД-15-311/14.08.2018

Заповед № РД-15-270/23.07.2018г.

Заповед № РД-15-255/16.07.2018

Заповед № РД-15-236/28.06.2018г.

Заповед № РД-15-235/28.06.2018г.

Заповед № РД-15-220/19.06.2018г.

Заповед № РД-15-219/19.06.2018г.

Заповед № РД-15-218/19.06.2018

Заповед № РД-15-197

З А П О В Е Д № РД-15-157 - относно Процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижимо имущество–частна общинска собственост

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image