8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

Удостоверение за настоящ адрес

Моля попълнете полето
Моля попълнете полето
Invalid Input
Invalid Input
Моля попълнете полето
Моля попълнете полето
Invalid Input
Моля попълнете полето
Моля попълнете полето
Моля попълнете полето
Моля попълнете полето
Invalid Input

Invalid Input

Необходими документи:

Декларация от същия

Лична карта на титуляра, при необходимост на законни представители, също и на собственика на имота

Ксерокопие от нотариален акт

Моля прикачете документ
Invalid Input
Invalid Input

Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин, като декларирам че пощенските разходи са за моя сметка:
Моля попълнете избора
Invalid Input
Invalid Input
Моля чекнете полето
Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image