8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Помните ли „селфи мечката“ Йета и Рику, които бяха оковани в задния двор на техните бивши собственици в Албания?

Спасени преди около две години, те живеят здравословен начин на живот в Парка за танцуващи мечки в Белица, който се управлява от "Четири лапи" и Фондация „Бриджит Бардо“, двете бивши „най-тъжни мечки“ на Европа сега се наслаждават на нов етап от живота си, информират от парка.

Рику беше социализиран с трикраката мечка Габриела и живяха с нея близо една година. След внимателно наблюдение на ситуацията, екипът наскоро реши, че е необходимо да се направи промяна в тяхното преразпределение на обитаване. Заради енергичността на Рику, а Габриела предпочита да прекарва времето си почивайки в гората, бе решено, че Рику ще бъде преместен в сектора на Йета.

Вече повече от седмица Рику и Йета са заедно и изглежда, че се наслаждават на всеки момент.

Някои от техните любими дейности заедно са къпане в басейна, търсене на храна и подремване един до друг…обикновено те са неразделни през целия ден.

 

На 07.05.2019 г.  беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0083-C01 с Държавен фонд „Земеделие” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони  за периода  2014-2020 г., съфинансирана  от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Наименование на проекта: „ Изгражданe на спортна инфраструктура в УПИ XX,кв.16 по плана на с. Краище, общ. Белица“

Размер на безвъзмездна финансова помощ: 97 214.51 лв. без ДДС.

Срок за изпълнение на проекта: 36 месеца от датата на сключване на ДБФП, но не по-късно от 15 септември 2023 г.

Цел на проекта: Създаване на условия за подобряване качеството на живот на населението на село Краище чрез изграждане на спортна инфраструктура.

Кратко описание на проекта: Проектното предложение предвижда изграждане на спортна площадка с необходимите съоръжения за спорт на открито в УПИ XX,кв.16 по плана на с. Краище, общ. Белица“. Ще бъде изградено игрище за футбол, баскетбол и волейбол.

Резултат от изпълнението на проекта: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, подобряване качеството на живот в община Белица и постигане на социално-икономическо развитие чрез осигуряване на условия за спорт на открито. Реализацията на проекта ще подобри качеството и средата на живот на населението в общината, посредством изградена спортна инфраструктура

Настоящият документ е изготвен във връзка  със сключен Договор № BG06RDNP001-7.007-0083-C01 от 07.05.2019г., проект „Изгражданe на спортна инфраструктура в УПИ XX,кв.16 по плана на с. Краище, общ. Белица“. между  ДФ „Земеделие“  и Община Белица  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка  7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Публикувано на 09.05.2019 г.

Кметът на Община Белица Радослав Ревански, приканва любителите на футбола да се включат в организирания през м юли 2019 г. „Общински футболен турнир“ за футбол на малки вратички. В него могат да се включат фирмени, квартални и селски отбори, както от община Белица, така и от други общини. Организираните отбори трябва да са минимум 7 играчи , като в тях не трябва да участват действащи футболисти.
Общинският футболен турнир ще се проведе на градския стадион в Белица. Сформираните отбори ще се борят за КУПАТА НА КМЕТА и парични награди.
Желаещите да участват могат да се запишат на място в общината или на тел. 07444/2227 – местното читалище.

На 24 май, в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, заедно с кмета на Община Белица Радослав Ревански, направиха първите копки в изпълнение на големия проект за общината „Обновяване на площади в четири населени места“.

В Белица проектът обхваща построяването на пеещи фонтани със светлинни и водни ефекти на фона на песни, свързани с Белица, осветление, озеленяване и места за отдих. Разноцветни 3D запомнящи се светлинни ефекти ще украсяват публичните сгради в центъра на града. Привлекателна инфраструктура и социално-икономическа среда за живот, труд и бизнес в общината ще придаде на центъра на малкото градче европейски вид.

Проектът обхваща четири населени места в общината - Горно Краище, Дагоново, Бабяк и Белица. Площадните пространства ще бъдат обновени и аранжирани, за да се чувстват хората горди и щастливи от направените придобивки.

Молитви и благопожелания за здраве, мир, разбирателство и успешно реализиране на стартиралите проекти в община Белица произнесоха местният свещеник Николай Попов и местният имам Ахмед Горелски. След поставянето на първата копка бе направено жертвоприношение - курбан на домашно животно лично от кмета Радослав Ревански, който ще бъде даден за приготвяне на храна за социално слабите слоеве от населението.

 

За пордна година кметът покани приятели и гости на благотворителната вечеря ифтар, която младият градоначалник даде по случай свещения месец Рамазан и доказа единението, което цари в планинското градче. Домакинът изрази своето уважение към религиозния празник на мюсюлманите у нас и към всички свои съграждани.

Ифтарът бе уважен от хора от различни религиозни общности. На една маса, един до друг, седнаха главният мюфтия Мустафа Хаджи и най-уважаваните духовни водачи от Пиринско. Домакинът Радослав Ревански посрещна още районния мюфтия на Пиринско Айдън Мохамед и местния имам Ахмед Горелски, а до тях на масата управникът настани като най-скъпи гости петима свещеници – отец Янко Русев от Разлог, местният отец Николай, отец Голомехов от Якоруда, отец Варин и отец Данаил.

„Няма по-щастлив човек от мен тази вечер. Щастлив съм да събера на ифтар толкова много духовни водачи, толкова много приятели. Тази добра среща е доказателство, че Белица продължава да се развива в правилната посока. Тук от векове хората от различни религиозни общности живеят в мир и взаимно уважение. И аз като кмет съм спокоен за Белица, а като млад човек съм спокоен за бъдещето на България. Когато попът и имамът седнат на една маса да си пият заедно кафето, това е истинска благословия за всички. Ще продължим да поддържаме живи традициите, завещани от нашите предци“, каза кметът Ревански и пожела обществото ни да живее в мир, благоденствие и разбирателство.

Ифтарът в Белица бе уважен и от Мюмюн Бирали - председател на Националния съвет на религиозните общности в България. През последния месец той гостува за втори път в Белица – през април Бирали участва в голяма дискусия, която отново събра в малкото градче представители на различни религиозни общности.

На вечерята присъстваха и представители на всички държавни и общински институции в Белица. Тук бе полицейският началник Атанас Иванов, кметове на населени места, общински съветници, училищни директори и педагози, ръководители на културни институции, бизнесмени.

"Като гражданин и кмет на Община Белица апелирам всички хора по света да вземат пример за разбирателство и толерантност от моята община и никой да не използва етническата и религиозна принадлежност за разделение на обществото. Горд съм, че населението на община Белица е съставено от мюсюлмани и християни, които заедно споделяме празници и делници. Благодаря на всички, които с присъствието си изразиха уважението си към моята скромна особа! Благодаря ви, приятели!"

Кметът на Община Белица Радослав Ревански, постави началото на първа копка в изпълнение на проект на стойност 1 893928.05 лв.

С полагане на първата копка по програмата за „Развитие на селските райони“ в село Краище , Рдослав Ревански, стартира одобрения мащабен проект, който осигурява благоустрояване на уличната мрежа в населените места от общината:

- Ул. "Иван Алексов"- гр. Белица ;

- Ул. "Даме Груев"- гр. Белица;

- Ул. "9-ти септември"- гр. Белица;

- Ул. "Равен"- гр. Белица;

- Ул. "Симеон Кавракиров",- гр. Белица;

- Улица от "О.Т. 124 до О.Т. 35"- с. Бабяк;

- Улица от "О.Т. 36 до О.Т. 110"- с. Бабяк;

- Улица от "О.Т. 42 до О.Т. 44"- с. Дагоново;

- Улица от "O.T. 41 до О.Т. 19"- с. Горно Краище;

- Улица от "O.T. 23 до О.Т. 59"- с. Горно Краище;

- Улица от "O.T. 113 до O.T. 192"- с. Горно Краище;

- Улица "20-та"- с. Краище;

- Улица от "О.Т. 162а до О.Т. 134" - с. Краище;

- Улица от "O.T. 221 до O.T. 110a" - с. Краище.

Проекта се реализира, съгласно сключен Договор №01/07/2/0/00481 от 12.10.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г./ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони/ЕЗФРСР/

Основната цел е подобряване на качеството на живот в община Белица и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична мрежа.

Продължителност на проекта – 24 месеца от датата на подписване на договора.

 

Програмата организирана от Община Белица и читалището, откри кметът на общината Радослав Ревнски, който заедно с чаровната си съпруга Саня ,заместник кметовете Сабит Гагъм, Красимира Мавродиева, секретарят на общината Иляз Дагонов и Крум Попов-ст. специалист "Хуманитарни дейности " в Общинска администрация, бяха посрещнати с великденски яйца.

Пред голямата аудитория събрана в центъра на красивото градче , Радослав Ревански излезе носейки в ръката си подарените му Великденски яйца и развълнуван сподели „ Скъпи съграждани, уважаеми гости на Белица, празниците винаги ни вълнуват с посланието за силата и тържеството на живота, духа, човечността и сплотеността. Чувствам се особено щастлив, че община Белица е пример за България , че единни и заедно празнуваме и християнските и мюсюлманските ни празници. Чувствам се горд , че днес отново всички сме препълнили центъра на града за да празнуваме най-светлият християнски празник Великден. Това е най-милото което се случва в нашата прекрасна община. Освен това имам посланието на всички мюсюлмани от общината да ви поздравя по-повод Великден, а лично аз ви пожелавам да сте преди всичко здрави и все така сплотени. Нека продължаваме да бъдем мъдри, състрадателни и щедри и да се обичаме братски. Нека Великденските празници бъдат изпълнени с радост и любов! Нека никога да не забравяме, че Господ ни е създал човеци и винаги да носим човещината в себе си. Честит Великден! "

След словото на кмета, последваха бурни аплодисменти и всички се потопиха в празничната програма. Впечатлени от концерта, от многобройната публика се чуваха възгласи „БРАВО , ТО, БИВА С ВИЖДАНЕ“ ! Тези диалектни думи коментираха гражданите и гостите на Белица, доволни от представения Великденски концерт поднесен от самодейните творчески колективи при читалище „Георги Тодоров 1885“.

На финала на програмата и християни и мюсюлмани се хванаха заедно на Великденско хоро.

 

Сали Чирпанска от СУ”Св. св.Кирил и Методий” град Белица на косъм от златния медал на състезанието “Bulgarian national english spelling bee 2019” , проведенo днес в София.

След четири часова борба Сали от Белица успя да достигне до последния най-труден 13 рунд на състезанието.С изключителна прецизност, увереност и безупречна концентрация успя да впечатли организатори, учители и ученици. Невероятния успех на детето,показа че независимо от това в коя точка на България се намираш,упоритият труд и желание винаги дават резултат. Въпреки,че не успя да грабне първата награда,тя остана една от най-запомнящите се участнички.

Състезанието се провежда в подкрепа на обучението по английски език като чужд в българските училища. Негова основна цел е да развива допълнителни знания и умения

по английски език, умения за представяне пред публика и да мотивира учениците.

Правилата в състезаниетo никак не са лесни, но нашето момиче се представи впечатляващо и грабна купата oпределнa във финалния кръг.

Поздравления , Сали ! Белица е горда с постиженията ти!

             Общинска администрация –Белица призовава жителите на града и селата да се включат в традиционното Пролетно и Великденско почистване.

В рамките на кампанията те ще могат да се освободят от натрупаните излишни вещи, както в жилищата, мазетата и таваните си, така и да се погрижат и за районите около жилищните домове, междублоковите пространства, кварталните паркове и места за отдих.

Кампанията ще стартира на 22.04.2019г. и ще продължи до 24.04.2019г.

Провеждането й ще позволи всеки, който желае да почисти дома си и околното пространство, като събраните отпадъци ще бъдат извозени своевременно.

За всички участници ще бъдат осигурени ръкавици и чували за събиране на отпадъците. По обемистите предмети и дървесни клони трябва да се поставят извън контейнерите, в непосредствена близост до тях.

Заявки за включване в почистването ще се приемат на тел.0886555658 или в стая 104 на ОА-Белица.

Всички инициативи на граждани за почистване получават и ще получат подкрепа и съдействие, както за организиране на кампаниите с консумативи и логистика, така и за извозване и депониране на събраните отпадъци.

С уважение:

Радослав Ревански

Кмет на община Белица

По покана на кметът на Община Белица Радослав Ревански  се проведе дискусия на тема „Сътворението според небесните религии“.В дискусията взеха участие представители на различните вероизповедания в България и членове на Управителния съвет на НСРОБ в България: проф. Рупен Крикорян – арменска Апостолска църква и председател на Националния съвет на религиозните общности в България създаден преди десет години, Стела Бехар – еврейска общност , адв. Грета Ганева – Българска православна църква – евангелисти, заместник главният мюфтия в България Бирали Мюмюн Бирали , местният свещеник отец. Николай Попов – Българска православна църква, местният имам Ахмед Горелски, Валя Чонкова – Българска православна църква и преподавател в неделното училище в Белица.

Дискусията откри кметът на община Белица Радослав Ревански , който поздрави с добре дошли всички хора от различните религиозни общности от община Белица, за това, че с присъствието си на този висок форум, Белица още веднъж доказва толерантността, разбирателството , хармонията и заедността в която от векове съжителстват хората от различните религии и етноси. Той благодари на своите гости от Националния съвет на религиозните общности в България за високата чест която оказват на хората в община Белица с присъствието си и с избора на темата в дискусията „Сътворението според небесните религии“. Тема насочена към опознаването и доброто съвместно съжителство между различните религиозни общности в страната ни, което е приоритет в дейността на НСРОБ и на мен като кмет на община, която е пример за доброто съвместно съжителство между религиозните общности, сподели пред всички Радослав Ревански.

В края на дискусията заместник главният мюфтия Бирали Мюмюн Бирали - водещ и лектор в дискусионния форум, благодари кметът на общината за поканата и гостоприемството и сподели пред всички : „В лицето на кмета на Община Белица Радослав Ревански виждаме свой партньор, а градът е пример за място, в което в мир и хармония съжителстват хора от различни религии и етноси – споделят проблемите си и са заедно и в радостта, по време на различните свои празници , Белица трябва да бъде пример за хората по целия свят. Защото независимо от религиозната си и етническа принадлежност между хората в община Белица цари мир, любов и разбирателство и ние усетихме това днес в проведения дискусионен форум с тема „Сътворението според небесните религии“.

 

В съответствие с изпълнението на проект CB006.1.21.191 “Възстановяване на обекти с историческо и културно значение и опазване на материалното и нематериалното културно наследство в Белица и Македонска Каменица”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България - Република северна Македония , Договор за субсидия № РД-02-29-272 / 19.09.2017 и във връзка с изпълнението на Дейност 7: Официално откриване в рамките на горепосочения проект бихме искали да Ви поканим на официално откриване на реконструираната сграда на читалище „Георги Тодоров - 1885 г.“ ”В рамките на проект CB006.1.21.191 в Белица, България. Събитието ще се проведе на адрес: ул. „Владимир Поптомов” 95, сграда на Народно читалище„Георги Тодоров - 1885”, гр. Белица, България на 05.04.2019 г./петък/ от 11.00 часа местно време. Събитието ще се проведе със следния дневен ред:

Дневен ред на събитието :

05.04.2019 (петък), 11:00 часа местно време Тема

11:00 - 11:30 Регистрация на участниците в списъка на предоставените участници

11:30 - 11:45 Приветствие от г-жа Мая Падарева, секретар на читалище „Георги Тодоров - 1885 г.“

11:45 - 12:00 Приветствие от представители на Културно информационен център "Романса"

12:00 - 12:30 Кратко представяне на строителните дейности, извършени в рамките на проекта и други спомагателни дейности

12: 30-13: 00 Официално откриване на реконструирания обект от кметът на Община Белица Радослав Ревански, Градоначалника на Община Македонска Каменица - Соня Стаменкова , Директорът на КИЦ "РОМАНСА", Председателят на читалищното настоятелство - Гергана Кокарешкова

13:00 - 13:30 Кафе пауза за участниците

13:30 - 14:00 Заключителни думи и сесия за въпроси и отговори

Всички заинтересовани лица са добре дошли!

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-БЮРМ 2014-2020. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Народно Читалище „Георги Тодоров – 1885“, Белица и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Паркът за танцуващи мечки край Белица отваря врати за посетителите днес, 1-ви април. Този ден също така се свързва с деня на шегата и лъжата  и поради това ще можете да научите много интересни факти на тема „Митовете за кафявите мечки“ в парка по време на обиколката с гид. За най-любознателните деца, знаещи отговорите на въпросите, зададени по темата, след обиколката ще има награди.

С Форум за представяне на бизнес моделите на младежко предприемачество пред местната общност в Белица приключи шест месечният проект „Предприемачество с планински релеф! Насърчаване на младежката инициативност към иновации и трансформации“, финансиран от ММС, реализиран от сдружение ВИА СИВИК в партньорство с НЧ „Георги Тодоров-1885“, Белица.

Много емоционална беше срещата с младежите и предизвикателна работата с тях. Екипът на Сдружение ВИА СИВИК, заедно с обучителите, консултантите, доброволците и съмишлениците се опитахме да подкрепим и мотивираме младите хора да мислят себе си през призмата на предприемачи - любопитни, смели да опитват, безотказни и учещи се от грешките си, търпеливи, за да стигнат до успеха.

Защото който върви по пътя стига до там, където иска! Стига да знае къде е тръгнал!

Кметът на Белица Радослав Ревански награди победителите в традиционните зимни състезания в курорта Семково.

В ски слалома в категория момчета от 10 до 18 години "Купата на кмета" грабна Мратин Чорбаджиев. Второто място зае Стефан Донев, а на трето място се класира Божидар Мадолев.

При момичетата победител е Петя Иванова, на второ място Йоана Вълканова и на трето – Венелина Саева.

В категория мъже-жени над 18 години, купи получиха студентите Стефан Стоичков и Елена Станишева.

На второ и трето място застанаха Камен Стоянов, Деница Каменова, Илиян Георгиев и Стела Попова.

В категорията за деца до 10 години на първо място се класираха Кристина Мавродиева и Симеон Дамянов. На второ място са Илияна Вълканова и Алекс Чорбаджиев и на трето - Добряна Коцакова и Сава Топалов.

Близнаците Иван и Петър Андрееви, както и Елена Тумбева, получиха медали за най-малки участници в ски слалома.

Освен с „Купата на кмета“ в ски слалом „Зимен празник-Белица-Семково“ победителите се окичиха със златни медали.

В състезанието по дърпане на въже за мъже първо място спечели отбора на „Рила Лофт“. Втори се класира отбор „Черно море“ - Варна.

В категория жени на спортната дисциплина „дърпане на въже“, отбор „Снежинки“ зае първото място, а отбор „Спартак“- Варна – второ място. Отборът на юношите „Белички юнаци“ спечели първо място.

В категория деца до 12 години, момчета - момичета на първо място се класира отбор „ Дагоново“, а второто място зае отбор „Гимназия“. От 14 годишните момчета на първо място е отбор „Дагоново“, на второ място е отбор „Бабяк“. При момичетата на първо място е отбор „Горно Краище“ и на второ място отбор „Рила“.

В състезанието скачане с чували първото място при момичетата спечели Нериман Кунгьова. На второ място е Джемиле Куньова и на трето място – Авушка Тачева. При момчетата на първо място е Исмаил Терзийски, на второ място Али Читаков и на трето Фери Къшев.

В проведения футболен турнир на първо място е отбора на УАСГ-София. Второто място е за юношите от град Белица и третото място заеха юноши-младша възраст от Белица.

В турнира по бридж-белот призовите места взеха Яна Дюлгерова, Исмаил Мандрев, Георги Андреев, Дарчо Мушкаров, Сюлейман Крълев и Рефат Читаков , които получиха грамоти.

За доброто настроение на Зимния празник помогна и певицата Райна, заедно с мъжката фолклорна група „Годлевски Великден“. Официални гости бяха евродепутатът Илхан Кючук, народните избраници Елхан Кълков, Николай Башкилов, професор Георги Михов - ректор на Технически университет и Иван Марков - ректорът на УАСГ.

Останал верен на себе си, Радослав Ревански кани на 23.02.2019 г. /СЪБОТА/ любителите на ски спусканията и спортните игри от цяла България да вземат участие в спортните надпревари. За почитателите на хубавата македонска песен на сцената , разположена в непосредствена близост до х-л „Бор“, за всички гости на празника ще пее известната певица Райна с Мъжката фолклорна група от Годлево. Освен с песните си от македонския край, Райна ще се представи и с прекрасните си балади, дискотечни парчета и песни с ориенталски ритъм.

И тази година зимния празник ще се проведе под патронажа на кметът на община Белица Радослав Ревански в именития планински курорт „Семково“ в сътрудничество с ректората на Техническия университет , Университета по архитектура, строителство и геодезия и с гостоприемството на хотел „Бор“ .

Миналата година празника събра над 2000 посетители.

На "Зимен празник-Белица-Семково" 2019 , Радослав Ревански очаква броят на любителите на зимните спортове, почитателите на известната певица Райна и посетителите на празника значително да се увеличи.

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image