8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Скъпи жители на община Белица,

Днес мюсюлманите в нашата община празнуват най-светлия празник Рамазан Байрам. Това е свещения празник на опрощението, покаянието и милосърдието. В продължение на векове, този празник, наситен с добри и светли чувства, е сближавал хората, утвърждавал е идеалите, възпитавал е уважение към вярата, към доброто. Възпитавал е уважение и разбирателство към приятеля и съседа християнин.

Какво по – хубаво от това да живеем в разбирателство, в мир със себе си и с околните. Искрено се надявам този празник да донесе много споделена радост и надежда за всички които днес празнуват.

Запазете вярата в доброто, съхранете всичко стойностно от традициите и ежедневието и го предайте на поколенията !

Нека както на празника са отворени вратите на домовете Ви и сърцата Ви за всички и всичко, така да бъдем „отворени” към доброто, стойностното всички ние, българите от община Белица, независимо дали празнуваме Байрам или Коледа и Великден.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК БРАТЯ МЮСЮЛМАНИ!

Бъдете здрави и благословени! Празнувайте от сърце!

РАДОСЛАВ РЕВАНСКИ , Кмет на община Белица

Приемственост между поколенията, фолклор, бит традиции и култура, това е смисъла на народния събор „Бабина Баница“ в който Ансамбълът за народни песни и танци при Народно читалище „Георги Тодоров - 1885“ град Белица, имаше удоволствието да участва. Близо 8 хиляди гости от Македония и България превзеха огромното пространство на Манастирски туристически комплекс „Еленец“, намиращ се на 1050 м. надморска височина, сред красивата Осоговска планина.

Там на това удивително природно място се почувствахме горди и щастливи от реакцията на публиката, от бурните им аплодисменти и възхищението им от нашите песни и танци. Разбира се и от вкусните традиционни баници, които на терен приготвиха директорката на гимназия „Никола Вапцаров“ – Белица, г-жа Фанка Къшева и нейната ученичка Нефизе Тупева от села Бабяк. Те показаха пред всички в детайли как се приготвя баница с кисело зеле и пиле и баница с картофи „пататник“.

Народният събор „Бабина Баница“ представлява едно традиционно пътуване към корените, историята и стародавните традиции, които в голяма степен се припокриват и с българските.

Чрез тях, ние показваме нашите многовековни традиции и уникален балкански фолклор, показваме и налагаме един позитивен имидж на хората в двете транс-гранични общини, и за това , че границите не ни разделят . Напротив приобщават ни като показваме пред Европа и света , че изключително важно и благоприятно е преплитането на традициите и културното многообразие между народите.

Благодарим на г-жа Соня Стаменкова, градоначалник на Община Македонска Каменица за сърдечното гостоприемството !

Благодарим на кметът на Община Белица Радослав Ревански за подкрепата която неизменно ни оказва !

Община Белица с удоволствие прие поканата на Градоначалника на Община Македоска Каменица, Република Македония, Соня Стаменкова за участие в седмото издание на събора „Бабина Баница“ 2018.

Традиционният събор се организира от Община Македонска Каменица и Асоциацията на пенсионерите, Република Македония. От 2018 година събитието се превръща в международно с участието на гост изпълнители от Република България и Република Сърбия. Миналата година на събора са присъствали над 6000 посетители от цялата република. Тази година организаторите очакват броя на присъстващите да бъде значително завишен.

Община Белица ще участва с песни и танци представени от Ансамбъла за народни песни и танци при Народно читалище „Георги Тодоров-1885“, който ще бъде финансиран лично от кметът на общината Радослав Ревански. В Състезанието „Бабина Баница“ 2018 , Белица ще бъде представена с традиционни баници от директорът на Гимназия „Никола Вапцаров“ – Белица , Фанка Къшева и ученичката Нефизе Метин Тупева от с. Бабяк, които освен че ще представят типични за Община Белица баници , но и ще демонстрират приемствеността между поколенията, между баба и внучка.

Събитието ще се проведе на 3 юни /неделя/ в туристически манастирски комплекс "Еленец", край село Цера, Община Македонска Каменица.

На 27.05.2018г. се проведе  футболна среща между отборите на Белица и Бачево, нашите юнаци тушираха гостите с 3:0. С този  резултат отбора на Белица, стана шампион в областната група за този сезон. Постиженията в спорта никак не са случайни, тъй като с всъпването си в длъжност на кмет на община Белица, Радослав Ревански се зае не само с благоусгрояването на инфраструтурата в общината, но и с издигане на спорта на подобаващото му място. Подкрепата му е безрезервна и резултатите са налице.

Поздравления за момчетата!

СКЪПИ УЧИТЕЛИ, ТВОРЦИ И ДЕЙЦИ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА,

Химнът на светите братя Кирил и Методий отново ще прозвучи в Белица на най-светлия български празник – 24 май! Това е празникът, на който се прекланяме пред великото дело на нашите първоучители. Това е денят на славянската писменост, на силата и волята на българския народ да пази език и култура.

Поздравявам ви с 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост!

Поздравявам Ви със святото дело на равноапостолите Кирил и Методий, сътворили Азбуката и дали право на българите и на всички славяни заслужено да се гордеят, че са творци на европейската цивилизация. Затова и днес буквите на България са азбука на Европа. Затова ние имаме право да се гордеем, с блестящия талант на нашите творци, с високия коефициент на учителите и дейците на просветата и културата , с интелектуалния ни потенциал .

Поздравявам Ви по повод празника – 24 май символ на достойнство и духовност!

Нека неугасващият творчески дух и желание за знание Ви водят напред към успехи!

Нека продължите да предавате на идните поколения българското слово и култура с вяра в утрешния ден!

Нека всички заедно се присъединим към Светлото 24-майско шествие с горда стъпка, че и ний сме дали своя принос за българското АБВ!

ЧЕСТИТ И БЛАГОСЛОВЕН ПРАЗНИК!

Кметът на община Белица Радослав Ревански подписа договор на поредния одобрен за финансиране проект

Проектът „Социално предприемачество без граници на територията на община Белица е финансиран „по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. на социалното министрество на Република България. Стойността на проекта е в размер на 389 832.80 лв.
ще се улесни достъпа до заетост и ще се осигури подкрепа за социално включване на уязвими групи хора от община Белица чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
Проекта предвижда организиране и провеждане на мотивационно обучение и професионално обучение по професия „работник в озеленяването“ , специалност „озеленяване и цветарство“ за придобиване на първа степен на професионална квалификация. Предвижда създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство където в период от 12 месеца ще бъдат назначени 40 лица от уязвимите групи и 4 лица административен персонал.
Предвидени са да бъдат изпълнени следните дейности:
1. Информиране и подбор на целевата група;
2. Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;
3. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
4. Организиране и провеждане на професионално обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова на лицата, за които е осигурена заетост в социалното предприятие;
5. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до12 месеца.

С реализиране на проекта ще се улесни достъпа до заетост и ще се осигури подкрепа за социално включване на уязвими групи хора от община Белица чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Проекта предвижда организиране и провеждане на мотивационно обучение и професионално обучение по професия „работник в озеленяването“ , специалност „озеленяване и цветарство“ за придобиване на първа степен на професионална квалификация. Предвижда създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство където в период от 12 месеца ще бъдат назначени 40 лица от уязвимите групи и 4 лица административен персонал.

Предвидени са да бъдат изпълнени следните дейности:

  1. Информиране и подбор на целевата група;
  2. Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;
  3. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
  4. Организиране и провеждане на професионално обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова на лицата, за които е осигурена заетост в социалното предприятие;
  5. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до12 месеца.

Лицата, попадащи в целевите групи на проекта ще имат възможност за мотивационно обучение за подобряване на жизнения си стандарт, за осигуряване на заетост, за приобщаване към общността, възможност за активно участие на пазара на труда и нов старт в живота.

Реализирането на проекта на територията на община Белица ще бъде в подкрепа на хората с увреждания, продължително безработни лица (това са лица, които са безработни в период, по-дълъг от 12 месеца); безработни лица с трайни увреждания, безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст, безработни над 54-годишна възраст за адаптирането им към новите работни места с цел посрещане на настъпващите бързи промени и изисквания на пазара на труда. Проектът ще спомогне за преодоляване на бедността и социалното изключване чрез разкриване на нови работни места.Лицата, попадащи в целевите групи на проекта ще имат възможност за мотивационно обучение за подобряване на жизнения си стандарт, за осигуряване на заетост, за приобщаване към общността, възможност за активно участие на пазара на труда и нов старт в живота.
Реализирането на проекта на територията на община Белица ще бъде в подкрепа на хората с увреждания, продължително безработни лица (това са лица, които са безработни в период, по-дълъг от 12 месеца); безработни лица с трайни увреждания, безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст, безработни над 54-годишна възраст за адаптирането им към новите работни места с цел посрещане на настъпващите бързи промени и изисквания на пазара на труда. Проектът ще спомогне за преодоляване на бедността и социалното изключване чрез разкриване на нови работни места.

Лицата, попадащи в целевите групи на проекта ще имат възможност за мотивационно обучение за подобряване на жизнения си стандарт, за осигуряване на заетост, за приобщаване към общността, възможност за активно участие на пазара на труда и нов старт в живота.
Реализирането на проекта на територията на община Белица ще бъде в подкрепа на хората с увреждания, продължително безработни лица (това са лица, които са безработни в период, по-дълъг от 12 месеца); безработни лица с трайни увреждания, безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст, безработни над 54-годишна възраст за адаптирането им към новите работни места с цел посрещане на настъпващите бързи промени и изисквания на пазара на труда. Проектът ще спомогне за преодоляване на бедността и социалното изключване чрез разкриване на нови работни места.

 С курбан за здраве кмета на Белица Радослав Ревански , заедно с общинското ръководство откри новопостроената спортна площадка за футбол на малки врати в с. Горно Краище. Новата придобивка надгради европейският вид на селото и Ревански се чувства доволен от поредното си изпълнено предизборно обещание, с което провокира младите да спортуват, да изграждат характери и да се учат на дисциплина.
В присъствието на децата на Горно Краище , гости и жители на селото , кметът на община Белица със замах изрита първата футболна топка по новата придобивка.

След реализирания мащабен ремонт в края на миналата година за реновиране на двете най-дълги и основни улици в Белица, кметът на общината Радослав Ревански успя да извоюва финансови средства и за полагане на нови тротоарни плочки от двете страни на улиците „Димо Хаджидимов“ и „Георги Андрейчин“ .
„Чувствам се силно удовлетворен , че след полагането на новите плочки ще се промени изцяло облика на двете пътни артерии , както и че ще се осигури безопасността на движението, тъй като една от тях е доста натоварена от движение на превозни средства и хора. Освен това с полагането на тротоарните плочки ще се промени още повече облика на Община Белица. В работата си се стремя да остана верен на принципа си на управление с човешко отношение към гражданите - ОБЕЩАНО И НАПРАВЕНО ! , сподели Радослав Ревански и продължи : „Скоро очаквайте изненади и в селата в общината, но за това когато му дойде времето. Добрите новини предстоят. “

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛИЦА ИНФОРМИРА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА, ЧЕ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – БЛАГОЕВГРАД ЩЕ ИЗВЪРШВА ПЛАНОВА ПРОФИЛАКТИКА / ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ/ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ И ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА , ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК :

  • за гр. Белица от 08.00 часа на 03.05.2018 год. до 17.00 часа на 04.05.2018 год.
  • за с. Краище, с. Горно Краище и с. Дагоново от 08.00 часа на 09.05.2018 год. до 17.00 часа на 10.05.2018 год
  • .ВОДАТА В ПЕРИОДА НА ПРОФИЛАКТИКА ЗА КОНКРЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО НЯМА ДА БЪДЕ ГОДНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ.

С курбан за здраве днес, по обяд стартира дългоочаквания ремонт на канализацията в село Краище, община Белица
Кметът на община Белица Радослав Ревански и шефа на фирмата изпълнител за изграждане на водопроводната система по тържествен начин направиха първа копка за стартиране на новата канализация в селото.
Дългоочакваното събитие се превърна в истински празник за жителите и гостите на китното селце.
На събитието присъства цялото общинско ръководство, жители и гости

Сабри Кьосов е първото момче от Белица носител на Купата на България в отбора на Левски София.

Вчера на разигралата се футболна среща на финала за купата на България на стадион "Витоша" в Бистрица, между отборите на Левски - София и ЦСК -София възраст 2004, младото лъвче от град Белица Сабри Кьосов стана носител на Купата на България в отбора на Левски - София. Четиринадесет годишните орлета завоюваха достойна победа, след изпълнение на дузпи с 5 : 3 , а редовното време завърши 1 : 1

Три мечета на възраст не повече от четири месеца са спасени при съвместна акция на МОСВ, РИОСВ – Смолян и фондация „Четири лапи“. Това стана след получен сигнал на дежурен телефон на РИОСВ, в събота около обяд.
В района на село Барутин, община Доспат, на асфалтов път в близост до река са намерени три малки мечета без майка. С цел безопастност както за мечетата, така и за жителите на селото, животните са прибрани от служителите на Спешната група към екоинспекцията. Извършен е няколкочасов оглед на района и са търсени следи от майката. След като тя не е намерена, със съдействието на МОСВ са предприети мерки по координиране на съвместни дейности с фондация „Четири лапи“. Поради факта, че мечетата са кърмачета и дълъг престой без мляко би довел до смъртта им, те веднага са транспортирани и приети в Парка за танцуващи мечки край Белица, стопанисван от "Четири лапи" и фондацията на Бриджит Бардо. Там за тях ще бъдат полагани грижи от опитни специалисти.
Междувременно от РИОСВ - Смолян, в района на село Барутин ще се поставят фотокапани и ще се следи дали ще се появи майката на мечетата. Ако тя не бъде открита в рамките на следващата седмица, те ще бъдат настанени в спасителен център в Гърция, който е специализиран в оказването на помощ на осиротели мечета и връщането им в естествената им среда.

На 21.04.2018г. в Белица се проведе една вълнуваща - емоционална среща за представяне на книгата на писателят Спас Попов, който живее в с. Гостун, скромно почти в бедност.

Съвсем случайно сред красивата природа на Пирин планина писателят се среща с човекът с голямо сърце Цветан Мадански и книгата излиза на бял свят. За кметът на община Белица , Радослав Ревенски и интелигенцията на града беше чест да се докоснат до авторът на книгата Спас Христов Попов, Цветан Мадански - спонсор и велика личност, както и със собственичката на Издателско - продуцентска къща "Жануа 98" София. За първи път книгата бе представена в град Белица.

За книгата читателката Йорднка Петкова споделя :"Закъснелите за Рая" Това не е просто една книга. Това е книга, която води към един прекрасен и богат път...Пътя на мъдростта и доброто. Пътя, който винаги ще ни заведе в правилната посока независимо от дестинацията. Със всяка страница аз се чувствах все по-обогатена и щастлива, че имам честта да се родя човек.....Адмирации за книгата...

Спас Попов в книгата си „Закъснелите за Рая” разказва за срещите със столетниците-нашите съкровища. Един от тях бил кмет на село. След стъпването си в длъжност веднага премахва пазачи и пъдари. Всички си мислили, че ще стане анархия, но не…”Природата е заложила доброто в хората и аз реших само да го култивирам…Някое дете намери нещо и го донесе при мен. Веднага вечерта събирам всички на мегдана. Разкажа за детето, ще го взема в ръце и ще го целуна и после ще пожелая да е честито това семейство, което е възпитало такова дете и ще река: „Това дете ще стане честен и добър човек!”.. И всяко дете и възрастен човек у наше село мечтаеше да намери нещо чуждо или да направи добрина.

Личния пример най-много допринася за култивирането на доброто в човека!”

За община Белица продължава финансирането по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица,Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020",Договор № BG05FMOPOO1-3.002- 0027-С04.

Общата сума по Договора възлиза на 985 142,95лв.

Основната цел на процедурата "Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020" за община Белица е да се избегне намаляването на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храна и да се подобри качеството им на живот. Община Белица разполага с професионална материална база, оборудвана с подходяща техника и екип от професионалисти, които се грижат за приготвянето и доставянето на храна на лица с увреждане, семейства намиращи се в материални лишения, пенсионери и самотно скитащи.

На 18.04.2018г от 11.00 ч кметът на община Белица Радослав Ревански, проведе официална среща с представители на политическите партии на местно ниво, представители на гражданското общество, заместник кметовете на община Белица, гл. архитект на общината и общински експерти.

Целта на срещата бе да се сформират идеи и предложения свързани с инфраструктурния облик на общинския център. Кметът на общината благодари на всички присъстващи, че са уважили поканата му и сподели: „С встъпването ми в длъжност категорично заявих своите ясни и открити приоритети на социална ангажираност, бюджетна стабилност, достъпност до качествени административни услуги и подобряваща се обществена среда. И през настоящата 2018 година продължаваме да работим за реализирането на визията за развитие на общинския център за да придобие привлекателно място за живот и инвестиции. Уверен съм, че всичко това е възможно да се постигне само в резултат на партньорските усилия между общинската администрация, Общинския съвет, политическите партии, неправителствените организации и гражданското общество. Знам, че има много какво да се прави не само в града, този въпрос стои за цялата община , но бих искал да бъда коректен с вас, както и вие с мен и на днешната среща да изложим и обсъдим идеи и предложения относно инфраструктурата на общинския център, във връзка с предстоящото кандидатстване на общината по Европейски проекти. За това днес отправям своя апел за предложения на идеи свързани с облика на центъра на Белица, които да заложим в проектното предложение за да стане още по привлекателен за своите граждани и гости. Сигурен съм, че повече идеи ще доведат до един положителен краен резултат, защото заедно можем повече“

На срещата градоначалникът Радослав Ревански получи редица въпроси, на които отговори с нужното внимание и разбиране. Някои от въпросите отново бяха свързани със състоянието на дупките по улиците, както и възможностите за асфалтирането им и за почистване на терени и недопускане за изхвърляне на боклуци в нерегламентирани сметища. Обсъден бе и въпроса за гражданската активност и отговорности и доброволното им участие в чистотата на града. Поставен бе въпроса всеки един от присъстващите да разговаря със съседите си и да апелира за поддържане на чистотата и уюта в квартала и улиците където живеят. В края на срещата всички присъстващи взеха единодушно решение в рамките на 10 дни след обществено обсъждане да представят своите идеи, които да бъдат включени в предстоящия инфраструктурен проект.тът на общината благодари на всички присъстващи, че са уважили поканата му и сподели: „С встъпването ми в длъжност категорично заявих своите ясни и открити приоритети на социална ангажираност, бюджетна стабилност, достъпност до качествени административни услуги и подобряваща се обществена среда. И през настоящата 2018 година продължаваме да работим за реализирането на визията за развитие на общинския център за да придобие привлекателно място за живот и инвестиции. Уверен съм, че всичко това е възможно да се постигне само в резултат на партньорските усилия между общинската администрация, Общинския съвет, политическите партии, неправителствените организации и гражданското общество. Знам, че има много какво да се прави не само в града, този въпрос стои за цялата община , но бих искал да бъда коректен с вас, както и вие с мен и на днешната среща да изложим и обсъдим идеи и предложения относно инфраструктурата на общинския център, във връзка с предстоящото кандидатстване на общината по Европейски проекти. За това днес отправям своя апел за предложения на идеи свързани с облика на центъра на Белица, които да заложим в проектното предложение за да стане още по привлекателен за своите граждани и гости. Сигурен съм, че повече идеи ще доведат до един положителен краен резултат, защото заедно можем повече“
На срещата градоначалникът Радослав Ревански получи редица въпроси, на които отговори с нужното внимание и разбиране. Някои от въпросите отново бяха свързани със състоянието на дупките по улиците, както и възможностите за асфалтирането им и за почистване на терени и недопускане за изхвърляне на боклуци в нерегламентирани сметища. Обсъден бе и въпроса за гражданската активност и отговорности и доброволното им участие в чистотата на града. Поставен бе въпроса всеки един от присъстващите да разговаря със съседите си и да апелира за поддържане на чистотата и уюта в квартала и улиците където живеят. В края на срещата всички присъстващи взеха единодушно решение в рамките на 10 дни след обществено обсъждане да представят своите идеи, които да бъдат включени в предстоящия инфраструктурен проект.

ПРОГРАМА

23.04.2018 /понеделник / Международен ден на книгата и авторското право - „Аз чета „ - участват ученици от вторите класове на СУ ”Св. св. Кирил и Методий”
Начало: 16.00 ч. 
Място : Зала ТИЦ към читалището
24.04.2018 /вторник/ Презентация по повод Международния ден на земята 22 април от кръжока по екология „Моята зелена Белица“ при читалище „Георги Тодоров-1885“ - Белица
Начало: 16.00 ч. , 
Място: Зала ТИЦ към читалището
25.04. 2018 /сряда/ „Библиотечна екскурзия“ - запознаване с правилата на библиотеката, разположение на литературата по отрасли на знанието. Изложба с беседа за детска литература. 
Начало : 12.00 ч. 
Място: Детски отдел на читалищната библиотека
26.04. 2018 /четвъртък/ Конкурс за рисунка на асфалт с тема : „Моята зелена Белица“ 
Начало : 16.00 ч. , 
Място: Терен пред сградата на читалището
27.04.2018 „Бързи – смели - сръчни” – щафетни спортни състезания – участват ученици от СУ ”Св. св. Кирил и Методий”
Начало : 16.00 ч., 
Място: Терен пред сградата на читалището

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛИЦА ИНФОРМИРА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА, ЧЕ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – БЛАГОЕВГРАД ЩЕ ИЗВЪРШВА ПЛАНОВА ПРОФИЛАКТИКА / ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ/ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ И ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА , ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК :

  • за гр. Белица от 08.00 часа на 03.05.2018 год. до 17.00 часа на 04.05.2018 год.
  • за с. Краище, с. Горно Краище и с. Дагоново от 08.00 часа на 09.05.2018 год. до 17.00 часа на 10.05.2018 год

.ВОДАТА В ПЕРИОДА НА ПРОФИЛАКТИКА ЗА КОНКРЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО НЯМА ДА БЪДЕ ГОДНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ.

 

Уведомяваме всички жители на община Белица, че има поставен ПОС-терминал за по-удобно и бързо разплащане на местни данъци и такси.

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image