8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

На 18.04.2018г от 11.00 ч кметът на община Белица Радослав Ревански, проведе официална среща с представители на политическите партии на местно ниво, представители на гражданското общество, заместник кметовете на община Белица, гл. архитект на общината и общински експерти.

Целта на срещата бе да се сформират идеи и предложения свързани с инфраструктурния облик на общинския център. Кметът на общината благодари на всички присъстващи, че са уважили поканата му и сподели: „С встъпването ми в длъжност категорично заявих своите ясни и открити приоритети на социална ангажираност, бюджетна стабилност, достъпност до качествени административни услуги и подобряваща се обществена среда. И през настоящата 2018 година продължаваме да работим за реализирането на визията за развитие на общинския център за да придобие привлекателно място за живот и инвестиции. Уверен съм, че всичко това е възможно да се постигне само в резултат на партньорските усилия между общинската администрация, Общинския съвет, политическите партии, неправителствените организации и гражданското общество. Знам, че има много какво да се прави не само в града, този въпрос стои за цялата община , но бих искал да бъда коректен с вас, както и вие с мен и на днешната среща да изложим и обсъдим идеи и предложения относно инфраструктурата на общинския център, във връзка с предстоящото кандидатстване на общината по Европейски проекти. За това днес отправям своя апел за предложения на идеи свързани с облика на центъра на Белица, които да заложим в проектното предложение за да стане още по привлекателен за своите граждани и гости. Сигурен съм, че повече идеи ще доведат до един положителен краен резултат, защото заедно можем повече“

На срещата градоначалникът Радослав Ревански получи редица въпроси, на които отговори с нужното внимание и разбиране. Някои от въпросите отново бяха свързани със състоянието на дупките по улиците, както и възможностите за асфалтирането им и за почистване на терени и недопускане за изхвърляне на боклуци в нерегламентирани сметища. Обсъден бе и въпроса за гражданската активност и отговорности и доброволното им участие в чистотата на града. Поставен бе въпроса всеки един от присъстващите да разговаря със съседите си и да апелира за поддържане на чистотата и уюта в квартала и улиците където живеят. В края на срещата всички присъстващи взеха единодушно решение в рамките на 10 дни след обществено обсъждане да представят своите идеи, които да бъдат включени в предстоящия инфраструктурен проект.тът на общината благодари на всички присъстващи, че са уважили поканата му и сподели: „С встъпването ми в длъжност категорично заявих своите ясни и открити приоритети на социална ангажираност, бюджетна стабилност, достъпност до качествени административни услуги и подобряваща се обществена среда. И през настоящата 2018 година продължаваме да работим за реализирането на визията за развитие на общинския център за да придобие привлекателно място за живот и инвестиции. Уверен съм, че всичко това е възможно да се постигне само в резултат на партньорските усилия между общинската администрация, Общинския съвет, политическите партии, неправителствените организации и гражданското общество. Знам, че има много какво да се прави не само в града, този въпрос стои за цялата община , но бих искал да бъда коректен с вас, както и вие с мен и на днешната среща да изложим и обсъдим идеи и предложения относно инфраструктурата на общинския център, във връзка с предстоящото кандидатстване на общината по Европейски проекти. За това днес отправям своя апел за предложения на идеи свързани с облика на центъра на Белица, които да заложим в проектното предложение за да стане още по привлекателен за своите граждани и гости. Сигурен съм, че повече идеи ще доведат до един положителен краен резултат, защото заедно можем повече“
На срещата градоначалникът Радослав Ревански получи редица въпроси, на които отговори с нужното внимание и разбиране. Някои от въпросите отново бяха свързани със състоянието на дупките по улиците, както и възможностите за асфалтирането им и за почистване на терени и недопускане за изхвърляне на боклуци в нерегламентирани сметища. Обсъден бе и въпроса за гражданската активност и отговорности и доброволното им участие в чистотата на града. Поставен бе въпроса всеки един от присъстващите да разговаря със съседите си и да апелира за поддържане на чистотата и уюта в квартала и улиците където живеят. В края на срещата всички присъстващи взеха единодушно решение в рамките на 10 дни след обществено обсъждане да представят своите идеи, които да бъдат включени в предстоящия инфраструктурен проект.

ПРОГРАМА

23.04.2018 /понеделник / Международен ден на книгата и авторското право - „Аз чета „ - участват ученици от вторите класове на СУ ”Св. св. Кирил и Методий”
Начало: 16.00 ч. 
Място : Зала ТИЦ към читалището
24.04.2018 /вторник/ Презентация по повод Международния ден на земята 22 април от кръжока по екология „Моята зелена Белица“ при читалище „Георги Тодоров-1885“ - Белица
Начало: 16.00 ч. , 
Място: Зала ТИЦ към читалището
25.04. 2018 /сряда/ „Библиотечна екскурзия“ - запознаване с правилата на библиотеката, разположение на литературата по отрасли на знанието. Изложба с беседа за детска литература. 
Начало : 12.00 ч. 
Място: Детски отдел на читалищната библиотека
26.04. 2018 /четвъртък/ Конкурс за рисунка на асфалт с тема : „Моята зелена Белица“ 
Начало : 16.00 ч. , 
Място: Терен пред сградата на читалището
27.04.2018 „Бързи – смели - сръчни” – щафетни спортни състезания – участват ученици от СУ ”Св. св. Кирил и Методий”
Начало : 16.00 ч., 
Място: Терен пред сградата на читалището

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛИЦА ИНФОРМИРА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА, ЧЕ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – БЛАГОЕВГРАД ЩЕ ИЗВЪРШВА ПЛАНОВА ПРОФИЛАКТИКА / ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ/ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ И ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА , ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК :

  • за гр. Белица от 08.00 часа на 03.05.2018 год. до 17.00 часа на 04.05.2018 год.
  • за с. Краище, с. Горно Краище и с. Дагоново от 08.00 часа на 09.05.2018 год. до 17.00 часа на 10.05.2018 год

.ВОДАТА В ПЕРИОДА НА ПРОФИЛАКТИКА ЗА КОНКРЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО НЯМА ДА БЪДЕ ГОДНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ.

 

Уведомяваме всички жители на община Белица, че има поставен ПОС-терминал за по-удобно и бързо разплащане на местни данъци и такси.

Кметът на община Белица Радослав Ревански отправя своя апел към гражданите на Белица: „Нека през април заедно да почистим нашият град, да се погрижим за улиците където живеем, дворните си места, терените около институциите и фирмите в които работим, детските площадки, училищните дворове, местата за отдих. Да покажем, че обичаме родното си място и сме отговорни за чистотата и уюта му. Нека направим Белица по-приятно , спретнато и подредено място за живеене“.

Радослав Ревански благодари на всички граждани, които вече са започнали с почистването и с надежда, очаква всички жители на Белица да се включат в акцията и в рамките на 10 дни общинският център да се превърне в привлекателно място за гражданите и гостите на града.

Дните от 14 до 22 април община Белица обявява за дни на пролетно почистване „За чиста и приветлива Белица ”.

Във връзка с акцията кметът на общината обява конкурс за „Най-добре почистен квартал“ като за победителите осигурява 150.00 лв. парична награда.

За удобството на всички граждани и фирми, ще бъдат подсигурени необходимите материали. Ръкавици и чували за смет всеки определен от квартала отговорник , може да получи в сградата на Община Белица стая № 104 - еколог на общината, г-жа Йълдъз Парова, тел. 0886/ 555 658

Община Белица, апелира : Събраната в чувалите смет да се оставя до контейнерите разположени по улиците в съответните квартали .

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ !

Здравният медиатор в Община Белица – Веселина Огнянова проведе здравно – информационни кампании с цел превенция на заболявания и защита от паразити!

Здравният медиатор на Община Белица Веселина Огнянова с престижна награда от министерството на здравеопазването!

Веселина Огнянова е здравен медиатор от 2015 година и студентка в специалност „предучилищна и начална училищна педагогика”

Под патронажа на кмета на Община Белица за втора поредна година ще се проведе ЗИМЕН ПРАЗНИК „ БЕЛИЦА – СЕМКОВО” 2017
В сърцето на южна Рила, в най-стария български планински курорт „Семково” на 12 февруари за втора поредна година ще се проведе ЗИМЕН ПРАЗНИК –„ БЕЛИЦА - СЕМКОВО 2017”

Информация за изпълнени обекти през 2016година в община Белица

1.Подмяна на водопроводна мрежа в с.Бабяк и изграждане на пречиствателна станция за питейни води. 2.Доставка и монтаж на технологично оборудване за нуждите на пречиствателната станция.

Кметът на община Белица Радослав Ревански бе удостоен с отличие в тазгодишния конкурс "Кмет на годината 2016", който се организира от kmeta.bg.

Община Белица е подписалаДоговор за безвъзмездна финансова помощ за: „Изготвяне на интегриран план за обновяванена населените места в община Белица със зони на въздействие с. Краище, с. Горно Краище и с. Бабяк по проект №01/322/00994/14.12.2013 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населенитеместа” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image