8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Убедени сме във Вашата съпричастност и подкрепа за разпространение на информацията за Националната телефонна линия за деца 116 111. С уважение, Екип НСОРБ

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С цел популяризиране и постигане на максимална публичност и достъпност на Националната телефонна линия за деца 116 111, Държавна агенция за закрила на детето се обръща с молба към всички общини за съдействие и поставяне на интернет страниците си един от приложените банери, който да води към официалната страницата на телефонната линия на следния ел. адрес https://www.116111.bg/  

 

Чрез линията децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти анонимно, безплатно, 24 часа, 7 дни в седмицата.

Консултантите, които отговарят на позвъняванията са психолози и педагози. Те са специалисти с богат опит в работата с деца и семейства. Готови са да изслушат и да подкрепят обаждащия се, а споделеното на линията остава поверително.

Националната телефонна линия за деца 116 111 е най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск, тъй като  има изградена връзка с Националната система 112, отделите за „ Закрила на детето“ в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др.

Всяко дете, което търси подкрепа и иска да бъде изслушано, може да се свърже денонощно с Националната телефонна линия за деца 116 111.  Всеки човек, който е загрижен за дете или е свидетел, че то е в риск, може да се свърже с телефон 116 111.

От месец юни 2021 година, ДАЗД е официален член на Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International (CHI), която е представена в 139 държави и има 166 членове.

 

Убедени сме във Вашата съпричастност и подкрепа за разпространение на информацията за Националната телефонна линия за деца 116 111.

С уважение,

Екип НСОРБ

 


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image