8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Социален патронаж към Община Белица, започна раздаването на продукти от първа необходимост на хора в неравностойно положение

Във връзка с доставянето на хранителните продукти, кметът на общината Радослав Ревански, РАЗПОРЕДИ :

"При раздаване на хранителните продукти да се спазват всички правила свързани с COVID19 в защита здравето на хората. Кметовете на населените места от общината и кметските наместници да оказват пълно съдействие на екипа от общинския социален патронаж при осигуряването на хранителните продукти на нуждаещите се.

Пред изпитанието COVID-19, само заедно можем да се справим с него. Борбата с вируса е отговорност на всеки един от нас. Бъдете дисциплинирани и спазвайте препоръките на експертите. Погрижете се за себе си, за близките си и за околните. Заедно и единни ще се справим с предизвикателствата на времето ! ", сподели кметът на Белица Радослав Ревнски


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image