8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Сградата на Центърът за социални услуги в Белица ще бъде достъпна и за хора с увреждания

Кметът на община Белица Радослав Ревански подписа договор за изпълнение на Проект за СМР: "Ремонт на покрива на сграда в община Белица, в която се предоставят три социални услуги " с Фонд “Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика . Проектът визира изпълнението на ремонт на покрива на Центъра за социални услуги и изграждане на платформа за хора с увреждания.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image