8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Представяне на фолклорното богатство на Белица

Самодейци при НЧ"Георги Тодоров 1885" , участници във втори тракт(работен процес) от заснемането на промоционални видео филми за туристическа дестинация – Белица, в изпълнение на Проект „Културен мост през вековете“ , “ с реф. № CB006.2.21.107, финансиран по програма Интеррег- ИПП ТГС България - Бивша югославска република Македония 2014-2020 г. с договор за субсидия № РД-02-29-231 / 04.09.2019 г.,


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image