8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Пореден успех за Община Белица донесе кмета Радослав Ревански,!

КУЛТУРЕН МОСТ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ е името на новия проект, който ще се реализира в Община Белица.
Кмета на Община Белица Радослав Ревански подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, РД-02-29-231(04.09.2019)
по Програма Interreg-IPP CBC , Приоритетна ос Туризъм, Специфична цел 2.1, водещ партньор Читалище "Георги Тодоров1885" ,Община Белица ,Република България в партньорство с Център за развитие на Източен планов регион, Щип, Република Северна Македония.
Проекта е продължение на инвестиционния проект който приключи през м. май 2019 г. Основен ремонт на сградата на читалището втора фаза, свързан с довършителни ремонтни дейности, парно отопление,ПБЗ, оборудване и обзавеждане на сцена фоаиета и помещения, репетиционни зали, нови - модерни библиотечни стелажи и обучения в туризма.
Проекта е на стойност 406222,44 евро и ще се изпълнява в рамките на 24 месеца.
ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image