8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

По-удобно и бързо плащане на местни данъци и такси

Уведомяваме всички жители на община Белица, че има поставен ПОС-терминал за по-удобно и бързо разплащане на местни данъци и такси.

Разплащането става по същия начин, както при плащане на всяка една услуга при ползване на ПОС-терминал, без допълнителни такси.

Устройството приема плащания със следните видове платежни карти:

- Национални дебитни карти БОРИКА

- Международни карти Maestro, издадени от български банки или от клонове на банки, извършващи банкова дейност на територията на Република България.

- Международни карти с лого MasterCard, издадени от български банки или от клонове на банки, извършващи банкова дейност на територията на Република България.

- Международни карти с лого VISA, VISA Electron и vPay, издадени от български банки или от клонове на банки, извършващи банкова дейност на територията на Република България.

Заплащането чрез ПОС-терминал се извършва на касата на „Местни данъци и такси“ в сградата на община Белица на втория етаж.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image