8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

ОЩЕ ЕДИН СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ОТ ОБЩИНА БЕЛИЦА.

Община Белица в партньорство с Народно читалище "Георги Тодоров1885" е в 10-те одобрени проекти по проект ГАЛОП на Норвежката асоциация за местно развитие и НСОРБ. Възможностите, които предоставя проекта, провокираха и големия интерес към конкурса, а представените концепции демонстрират задълбочения подход на общините към конкретните проблеми на местната общност и умения да бъдат търсени разнообразни възможности за тяхното преодоляване.

Името на проекта е "Планински знаци"

3.1. Цели на концепцията за местно икономическо развитие

Въвеждане на устойчиви модели, за създаване на нови работни места за намаляване на бедността и безработицата в община Белица, насочени към насърчаване и подпомагане развитието на устойчиви модели и засилване ролята на гражданското общество чрез стартиране на работилница за традиционни занаяти „Планински знаци“.

Специфични цели:

1.Разширяване диапазона на предлаганите допълнителни туристически услуги и продукти съобразно културно-историческите и природни дадености на територията на общината.

2.Развитие на човешките ресурси – трайно безработни - за подпомагане устойчивото развитие на туризма

Проектът, по който НСОРБ работи съвместно с Норвежката асоциация на местните власти цели да насочи вниманието на общините към реалистична оценка на местните дадености и да помогне разгръщането на потенциала им за социално-икономическо развитие


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image