8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА РЕНОВИРАНАТА СГРАДА НА ЧИТАЛИЩЕТО ЕТАП 1

В съответствие с изпълнението на проект CB006.1.21.191 “Възстановяване на обекти с историческо и културно значение и опазване на материалното и нематериалното културно наследство в Белица и Македонска Каменица”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България - Република северна Македония , Договор за субсидия № РД-02-29-272 / 19.09.2017 и във връзка с изпълнението на Дейност 7: Официално откриване в рамките на горепосочения проект бихме искали да Ви поканим на официално откриване на реконструираната сграда на читалище „Георги Тодоров - 1885 г.“ ”В рамките на проект CB006.1.21.191 в Белица, България. Събитието ще се проведе на адрес: ул. „Владимир Поптомов” 95, сграда на Народно читалище„Георги Тодоров - 1885”, гр. Белица, България на 05.04.2019 г./петък/ от 11.00 часа местно време. Събитието ще се проведе със следния дневен ред:

Дневен ред на събитието :

05.04.2019 (петък), 11:00 часа местно време Тема

11:00 - 11:30 Регистрация на участниците в списъка на предоставените участници

11:30 - 11:45 Приветствие от г-жа Мая Падарева, секретар на читалище „Георги Тодоров - 1885 г.“

11:45 - 12:00 Приветствие от представители на Културно информационен център "Романса"

12:00 - 12:30 Кратко представяне на строителните дейности, извършени в рамките на проекта и други спомагателни дейности

12: 30-13: 00 Официално откриване на реконструирания обект от кметът на Община Белица Радослав Ревански, Градоначалника на Община Македонска Каменица - Соня Стаменкова , Директорът на КИЦ "РОМАНСА", Председателят на читалищното настоятелство - Гергана Кокарешкова

13:00 - 13:30 Кафе пауза за участниците

13:30 - 14:00 Заключителни думи и сесия за въпроси и отговори

Всички заинтересовани лица са добре дошли!

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-БЮРМ 2014-2020. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Народно Читалище „Георги Тодоров – 1885“, Белица и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image