8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Община Белица и НЧ „Георги Тодоров-1885“ в партньорство в поредна иновативна и съдържателна дейност за развитие на местния продукт.

На 13.09.2021 г., /понеделник/ 11.00 ч в Народно читалище „Георги Тодоров-1885“ ще се проведе информационна среща по повод старта на проект „Активизиране на местния потенциал – ГАЛОП“, изпълняван от Националното сдружение на общините в Република България и Норвежката асоциация на местните власти, по който Белица е избрана за пилотна община. Програмата включва представяне на проектните цели, на стратегията за развитие на местния потенциал с идентифицираните приоритетни дейности и проекти, подготвена от екипа консултанти по проекта.

В община Белица основните партньори – местната власт и народното читалище „Георги Тодоров – 1885“ конкретизират внимание върху създаване и постъпателно надграждане на предприятие за занаятчийски продукти, сувенири, и дървообработка чрез работилница за сувенири „Планински знаци“. То може успешно да се включи в стопански и културен живот, и надгради общностните усилия за разнообразяване и „добавяне на стойност“ в местната икономика , основана на туризъм, дърводобив и планинско земеделие.

Цел на дейностите по проекта е създаване на работилница за традиционни занаяти „Планински знаци“ на територията на община Белица за изработка на сувенири от естествени, еко-материали и от природата (възможно е осигуряване на суровини и материали от фирмите и гражданския сектор). Обмисля се и възможността в рамките на работилницата да се правят демонстрации на занаяти пред туристи, както и създаване на цялостна карта с възможностите на общината и как местните хора да се възползват от нейните ресурси и ги превърнат в рекламен и продаваем продукт.

Проектът, по който НСОРБ работи съвместно с Норвежката асоциация на местните власти има за цел да насочи вниманието на общините към реалистична оценка на местните дадености и да помогне разгръщането на потенциала им за социално- икономическо развитие. Възможностите, които предоставя проекта, провокираха и големия интерес към конкурса, а представените концепции демонстрират задълбочения подход на общините към конкретните проблеми на местната общност и умения да бъдат търсени разнообразни възможности за тяхното преодоляване.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image