Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

На 16 март община Белица съвместно с Националният алианс на хора с редки болести (НАХРБ) организираха информационен семинар на тема Предизвикателството „рядко заболяване“.

Лекарите от нашата община и от община Якоруда имаха възможност да чуят най-актуални данни за рядкото заболяване липодистрофия от водещия специалист по детски болести и еднокринология доц. Радка Савова и дългогодишен ръководител на отделение по диабет в СБАЛ по детски заболявания “Проф. Иван Митев“ в София. Г-н Владимир Томов  председател на Националния алианс на хората с редки болести в България запозна аудиторията с целите и дейностите на Алианса за борба с редките болести и с ежегодните информационни кампании насочени както към лекари специалисти, които не са достатъчно информирани за редките болести, така и към пациенти и техните семейства, и към обществото като цяло.  Той връчи грамота „Благородно сърце“ на кмета на община Белица г-н Ревански и на заместник-кмета г-жа Мавродиева за топлото и отговорно отношение към Алианса. Надяваме се по този начин община Белица да допринесе за информираността на медицинската общност за редките болести и възможностите за ранна диагноза и навременна профилактика и лечение.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image