8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Кметът на Белица, Радослав Ревански , един от 12 те градоначалници, избрани да представляват България в Брюксел.

Националното сдружение на общините в Република България и Комитетът на регионите са домакини на най-важните и мащабни събития от регионалното и местното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС. Мандатът в Комитета на регионите е в рамките на 5 години.

Кметът на Белица Радослав Ревански има отлична управленска експертиза, познания за механизмите на управление на местната власт, в качеството им на работещи инструменти за подобряване живота на хората в малките населени места, градска и прилежаща инфраструктура и развитие на редица аспекти - социални и всякакъв вид действия.

Сигурни сме ,че кмета на Община Белица в качеството му на член на българската делегация на Комитета на регионите на ЕС за следващия период, ще представи достойно и отговорно България и Белица и ще коментира темата за развитието и просперитета на малките планински общини в Европа, ползвайки се именно от капацитета си на далновиден управник, и човек познаващ нуждите на хората и притежаващ визия за механизмите за управление и работа.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image