8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ !!!

От днес 18.03.2020 г.Община Белица въвежда вечерен час и карантина за всички работници от общината в Банско.
Във връзка с поставянето на Банско под карантина и стотиците граждани на Община Белица заети на работа в курортния град Общински кризисен щаб за COVID-19 - Белица , под ръководството на Председателя на щаба и кмет на Община Белица – Радослав Ревански, Реши :
ОБЩИНА БЕЛИЦА ВЪВЕЖДА ВЕЧЕРЕН ЧАС И КАРАНТИНА ЗА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА КОИТ...О СА РАБОТИЛИ В ГРАД БАНСКО ДО 13.03.2020 Г. , КОИТО ТРЯБВА ДА ОСТАНАТ ПО ДОМОВЕТЕ СИ 14 ДНИ, СЧИТАНО ОТ 18.03.2020 !
Въведения вечерен час е за всички жители и пребиваващи на територията на общината. Хората не могат да напускат домовете си след 20.00 часа вечерта до 6.00 ч. сутринта на следващия ден.
Контрол по спазване на заповедта на кмета на Община Белица с предприетите мерки е връчена на членовете на кризисния щаб, на кметовете, кметските наместници в общината и всички магазини, аптеки и пощенски станции .

Моля, информирайте се със заповедта и спазвайте забраните в нея

 

ЗАПОВЕД

№ РД -15 -117/18.03.2020 г.

На основание чл.44, ал.1,т.4 , чл.44, ал.2 от ЗМСМА Решение на
Народното събрание-Република България за обявяване на извънредно
положение в страната, Заповед № РД-01-132/17.03.2020 г. на Министъра на
здравеопазването за поставяне на град Банско под карантина във връзка с
COVID-19 и масовото прибиране от град Банско на жители от община Белица

НАРЕЖДАМ:

 1. Всички жители на община Белица, които са работили в град Банско до
  03.2020 г. да останат по домовете си под карантина за 14 дни, считано от
  18.03.2020 г.
 2. Нарушителите на заповедта ще бъдат предадени на органите на властта и
  ще претърпят санкции от 5000 лв. и затвор до 5 години.
 3. Кметовете по населени места и кметските наместници да съблюдават за
  стриктното спазване на заповедта.

4.Забранявам, струпването на хора на едно място. В хранителните магазини,
банки, аптеки и пощи да се допускат по един човек, а чакащите да бъдат на
разстояние от 2 метра един от друг.

 1. Работещите предприятия на територията на общината, на които е
  разрешено да не прекъсват работния процес да спазват всички хигиенни
  норми на дезинфекция и обезопасяване на работниците.
 2. Създавам мобилни групи в състав:
 • Лазар Лардев
 • Адил Иброшев
 • Костадин Куклев
 • Емил Ревански

 • Али Анев
 • Мехмед Джамбазки
 • Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите на общината и упоменатите лица за сведение и изпълнение.социалните мрежи.
 • Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на секретаря на община Белица съвместно с ръководителя на полицейския участък.
 • Същата да бъде публикувана на официалния сайт на община Белица и в
 • със задача да съблюдават изпълнението на горните нареждания. 7.Обявявам вечерен час за всички населени места от общината - 20 часа.
 • След този час, никой няма право да излиза от дома си.
 • Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите на общината и упоменатите лица за сведение и изпълнение.

  Същата да бъде публикувана на официалния сайт на община Белица и в

  социалните мрежи.

  Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на секретаря на община Белица съвместно с ръководителя на полицейския участък.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image