8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Форум

С Форум за представяне на бизнес моделите на младежко предприемачество пред местната общност в Белица приключи шест месечният проект „Предприемачество с планински релеф! Насърчаване на младежката инициативност към иновации и трансформации“, финансиран от ММС, реализиран от сдружение ВИА СИВИК в партньорство с НЧ „Георги Тодоров-1885“, Белица.

Много емоционална беше срещата с младежите и предизвикателна работата с тях. Екипът на Сдружение ВИА СИВИК, заедно с обучителите, консултантите, доброволците и съмишлениците се опитахме да подкрепим и мотивираме младите хора да мислят себе си през призмата на предприемачи - любопитни, смели да опитват, безотказни и учещи се от грешките си, търпеливи, за да стигнат до успеха.

Защото който върви по пътя стига до там, където иска! Стига да знае къде е тръгнал!


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image