Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Проект: BGLD-1.007-0057-C01 „Бъдеще в Белица“

Днес, 18.05.2023г.от 13.00 ч. в Залата на Общински съвет, гр. Белица, ул. ,,Георги Андрейчин” №15 се проведе пресконференция в изпълнение на Проект: BGLD-1.007-0057-C01 „Бъдеще в Белица“ , бенефициент  по проекта: ,,Беар Белица" ЕООД, Партньор по проекта: община Белица. На събитието бяха поканени трайно безработни, представители на  местната общност и бизнес средите  и представители от местното Бюрото по труда.

Общата цел на проект „Бъдеще в Белица“ е да насърчи заетостта в община Белица, посредством изпълнение на мерки предвидени в стратегията за местно развитие на общината, разработена в рамките на Проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал (GALOP)”.

Събитието бе открито от ръководителя на проекта и кметът на Община Белица Радослав Ревански в качеството му на проектен партньор.

Представени бяха целевите  групи на проекта :

Безработни и неактивни лица от община Белица, които ще участват във всички преки дейности по проекта – обучение, заетост и предоставяне на информация за свободни работни места. 12 души вече са  преминали обучение по проекта, за 6 лица е осигурена заетост за 12 месеца  при конкретен работодател (кандидата по проекта) а  минимум 60 души ще участват в събитията по проекта.
Работодатели, осигуряващи работни места за безработни лица в община Белица – на първо място кандидата по проекта, който осигурява работни места за представителите на първата целева група, както и ще повиши своят капацитет за работа с представители в неравностойно положение на пазара на труда. На второ място са другите местни фирми, които се предвижда да бъдат поканени за участие в събитията за сеща на търсещи и предлагащи работа на територията на община Белица. Проектните дейности, предвидени за изпълнение, включват комбинация от мерки за обучение, заетост и информационни събития, които ще се изпълняват в партньорство между кандидата - частна фирма от община Белица и партньора – община Белица. Сътрудничеството между публичната и частната  организация ще допринесе за качественото постигане на целите на проекта.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image