8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

16 значими строителни обекти се изпълняват в момента в община Белица

16 значими строителни обекти се изпълняват в община Белица в настоящия момент. Мащабните строително - ремонтни дейности са в изпълнение на планираната програма за подобряване на градската среда и прилежащата инфраструктура на кмета на общината Радослав Ревански.

Обектите по които се работи са свързани с благоустрояване на уличната мрежа по главни и второстепенни улици обслужващи населените места – гр. Белица, с. Бабяк, с. Краище, с. Дагоново и с. Горно Краище, включват :

- Ул. "Иван Алексов"- гр. Белица ;

- Ул. "Даме Груев"- гр. Белица;

- Ул. "9-ти септември"- гр. Белица;

- Ул. "Равен"- гр. Белица;

- Ул. "Симеон Кавракиров",- гр. Белица;

- Улица от "О.Т. 124 до О.Т. 35"- с. Бабяк;

- Улица от "О.Т. 36 до О.Т. 110"- с. Бабяк;

- Улица от "О.Т. 42 до О.Т. 44"- с. Дагоново;

- Улица от "O.T. 41 до О.Т. 19"- с. Горно Краище;

- Улица от "O.T. 23 до О.Т. 59"- с. Горно Краище;

- Улица от "O.T. 113 до O.T. 192"- с. Горно Краище;

- Улица "20-та"- с. Краище;

- Улица от "О.Т. 162а до О.Т. 134" - с. Краище;

- Улица от "O.T. 221 до O.T. 110a" - с. Краище.

Освен реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населените места на територията на общината, тече и основния ремонт на сградата на средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и вътрешния ремонт на сградата на читалище „Георги Тодоров 1885“. Ремонтират се и редица паметници на културата с местно значение.

През втория си управленски мандат кмета на община Белица Радослав Ревански планово и целево изпълнява проекти свързани с радикална промяна и подобряване на градската среда и инфраструктура в населените места. Реконструират се не само обекти от пътното строителство, но и важни обществени и сгради, и др. от особено значение за местната общност и от хората и от най-малките населени места.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image