8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС-публикувано на 18.03.2019г.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - публикувано на 15.03.2019г.

Заповед за управление на отпадъците

Заповед относно нерегламентираните сметища

Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение-публикувано на 20.02.2019г.

Обява от Иван Павлов Мраценков

Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Павлов Мраценков

Уведомление за инвектиционно намерение от Планински парк-Белица ЕООД относно изграждане на Атракционен парк с атракционни съоръжения в землището на гр.Белица

Уведомление за инвестиционно намерениеот БТК ЕАД относно: Приемо предавателна станция в землището на гр.Белица

Уведомление за инвестиционно предложение относно изграждане на МВЕЦ на р.Белишка гр.Белица

Писмо то Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Съообщение относно издаване на разрешително за водоземане от подземни води - публикувано на 28.08.2018 г.

Обявление отностно водоснабдяване на с.Лютово

Уведомление за инвестиционно предложение

Екология-правилници и наредби

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image