8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на 10 бр.къщи за настаняване на гости, заведение за хранене и съоръжения за водни атракции"- публикувано на 01.08.2019г.

Уведомление за инвестиционно намерение - публикувано на 12.04.2019г.

Уведомление за инвестиционно предложение- публикувано на 12.04.2019

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС-публикувано на 18.03.2019г.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - публикувано на 15.03.2019г.

Заповед за управление на отпадъците

Заповед относно нерегламентираните сметища

Отчет за управление на ПООС

Отчет за управление на програмата за отпадъци

Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение-публикувано на 20.02.2019г.

Обява от Иван Павлов Мраценков

Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Павлов Мраценков

Уведомление за инвектиционно намерение от Планински парк-Белица ЕООД относно изграждане на Атракционен парк с атракционни съоръжения в землището на гр.Белица

Уведомление за инвестиционно намерениеот БТК ЕАД относно: Приемо предавателна станция в землището на гр.Белица

Уведомление за инвестиционно предложение относно изграждане на МВЕЦ на р.Белишка гр.Белица

Писмо то Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Съообщение относно издаване на разрешително за водоземане от подземни води - публикувано на 28.08.2018 г.

Обявление отностно водоснабдяване на с.Лютово

Уведомление за инвестиционно предложение

Екология-правилници и наредби

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image